Zbiramo prijave na usposabljanje Posrednika/posrednice za nepremičnine. Usposabljanje je brezplačno za osebe, ki so prijavljene na Zavod RS za zaposlovanje in so mlajše od 30 let.

Vsebina usposabljanja :

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Trajanje: 60 ur.

Pogoji:

 • Višješolska strokovna izobrazba ali
 • Srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • Srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Pričetek usposabljanja bo 6. 3. 2017.

Na usposabljanje se lahko prijavite pri: 

Vesna Mielitz

Kje nas najdete