Razpisujemo izobraževanje za NPK Knjigovodja (100 ur) in za NPK Računovodja (130 ur). Po usposabljanju sledi izpit za pridobitev certifikata NPK knjigovodja in računovodja.

Vstopni pogoji, za vključitev v izobraževanje je pri :

  • NPK Knjigovodja – končana najmanj srednja poklicna šola
  • NPK Računovodja – končana najmanj srednja strokovna ali splošna šola

V novembru 2019 načrtujemo izobraževanje za obe skupini hkrati, saj imata oba programa skupni del 100 ur teorije, ki pa jo pri NPK Računovodja še nadgradite s 30 urami (finančni izkazi, bilance stanja…)

Izobraževanje se bo začel 11. novembra 2019, ki bo potekalo v popoldanskem času med 16:30 – 20:00 (5 šolskih ur/srečanje), 2 do 3 krat tedensko, kar pomeni da v 8ih tednih zaključite s samim usposabljanjem v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana.

 Cena izobraževanja je še vedno nespremenjena in sicer:

  • NPK Knjigovodja – 732,00€
  • NPK Računovodja – 884,50€

Ugodnosti:

  • znesek izobraževanja lahko poravnate v enem obroku vam ponudimo 5% popust,
  • obročno odplačevanje in sicer razdelite znesek na 3 obroke, da je strošek investicije v vaše znanje in prihodnost bolj vzdržen.

 Cena izpita, ki je pogoj za izdajo certifikata je enotna in znaša 224,00€.

Okvirni datumi certificiranja:

  • Pregled map: 19. 3. 2020
  • Preverjanje: 26. 3. 2020

 

Preberite vsebino usposabljanja in se prijavite na usposabljanje.

prijavnica

Dodatne informacije dobite pri:

Sašo Skočir

317_e_mail saso.skocir@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 75
Na usposabljanje se lahko prijavite na spletna prijava

Kje nas najdete