Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

PRIJAVNICA

Program UŽU BIPS je program, ki je namenjen staršem in otrokom 1. triade osnovne šole, ki želijo spoznati različne učne tehnike in metode za pomoč otrokom pri opismenjevanju.

BREZPLAČNI program UŽU BIPS :

  • Temeljno znanje in spretnosti:obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij, spoznavanje učnih metod za razvijanje temeljnih spretnosti pri otrocih, temeljno računalniško opismenjevanje in usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije.
  • Socialne spretnosti: usmerjanje vseh družinskih članov v skupne dejavnosti, ki razvijajo bralno kulturo, pridobivanje dobrihizkušenj z učenjem.
  • Vseživljenjsko učenje: ugotavljanje vlog odraslih v družini in v družbi, lastnih vrednot in sprejemanje drugačnosti, spoznavanje pravic in obveznosti staršev.
  • Aktivno državljanstvo

Začetek:

  • s pričetkom 10. 6. 2019. Potekalo bo v popoldanskem času, ob 16.30 do 19:30 ure, skupaj 75 ur, v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana

Komu so namenjene brezplačne dejavnosti?

  • zaposleni v organizacijah, prednost imajo udeleženci z nižjo izobrazbo (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
  • prednost imajo udeleženci starejši od 45 let,
  • starši in otroci 1. triade osnovne šole.

Prijava:
kandidat/-ka izpolnite prijavnico in jo pošlje na naslov: info@cdi-univerzum.si . Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje:

Izobraževanje je financirano v okviru projektov Pridobivanje temeljnih kompetenc 2016–2019 in Svetovanje za odrasle 2016–2022 (več informacij o projektu).

Z željo, da se nam pridružite, vas lepo pozdravljam!