Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

PRIJAVNICA

Program UŽU – Knjige so zame je razvil Andragoški center Republike Slovenije. Program je namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi , ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe. 

BREZPLAČNI program UŽU-Knjige so zame :

Udeleženci programa UŽU-Knjige so zame poleg bralnih, razvijajo splošno poučenost, vseživljenjsko učenje, medosebne odnose in komunikacijske veščine.

  • pripovedujejo o  besedilu kot  ga  sami  razumejo,
  • kritično ocenijo prebrano vsebino,
  • poznajo  razliko  med  literaturo  in  leposlovjem, neumetnostnim  in  umetnostnim besedilom
  • v strpnem pogovoru razvijajo in utemeljujejo svoje prepričanje
  • pozitivno   vrednotijodobre  medčloveške  odnose

Začetek:

  • s pričetkom 12. 6. 2019. Potekalo bo v popoldanskem času, ob 16.30 do 19:30 ure, skupaj 25 ur, v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana

Komu so namenjene brezplačne dejavnosti?

  • zaposleni v organizacijah, prednost imajo udeleženci z nižjo izobrazbo (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
  • prednost imajo udeleženci starejši od 45 let.

Program je namenjen vsem odraslim, ki so motivirani in si želijo v vzdušju enakopravnosti, sprejetosti in spoštovanja brati in razpravljati o raznovrstnih domačih in svetovnih umetnostnih besedilih. V demokratičnem dialogu, ki presega spolne, rasne, kulturne in socialne neenakosti, udeleženci razvijajo kulturno inteligenco, izboljšujejo bralne veščine in odkrivajo nove priložnosti za učenje in osebni razvoj. V program bomo vključevali predvsem tiste odrasle, ki redko ali nikoli ne berejo umetnostnih besedil, zaradi njihovega socialnega in družbenega položaja, pa nimajo dostopa do izobraževalnih in kulturnih dobrin.

Prijava:
kandidat/-ka izpolnite prijavnico in jo pošlje na naslov: info@cdi-univerzum.si . Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje:

Izobraževanje je financirano v okviru projektov Pridobivanje temeljnih kompetenc 2016–2019 in Svetovanje za odrasle 2016–2022 (več informacij o projektu).

Z željo, da se nam pridružite, vas lepo pozdravljam!