USPOSABLJANJE

Priprave na preverjanje in potrjevanje certifikata Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu so namenjene tistim, ki si želijo opravljati dejavnost varovanja otrok na domu in v ta namen potrebujejo certifikat na tem področju. Več o pogojih za opravljanje te dejavnosti lahko preberete tukaj

Več informacij o preverjanju in potrjevanju za pridobitev certifikata lahko preberete v katalogu strokovnih znanj.

Vsebina seminarja

Razvoj predšolskega otroka:

 • dejavniki, zakonitosti in značilnosti otrokovega razvoja,
 • razvojne značilnosti kot so npr. trma, togota, strah otroka pred ločitvijo od osebe, ki ga neguje,
 • vedenje otrok in naše odzivanje nanj,
 • pravila učinkovite komunikacije,
 •  ustvarjanje pogojev za malčkov optimalni razvoj,
 • prepoznavanje in upoštevanje značilnosti otrok z razvojnimi posebnostmi ter otrok s posebnimi potrebami.

Varstvo in igra predšolskega otroka:

 • sprejem otroka v varstvo – prepoznavanje njegovega počutja, razpoloženja in potreb ter naš odziv nanj,
 • komunikacija s starši – pomembne informacije, vključevanje starša v naše delo, uvajanje otroka,
 • navajanje otroka na samostojnost pri jedi, oblačenju, higieni, skrbi zase, toaletni trening.
 • igre za mlajše otroke in za otroke od tretjega leta dalje – učenje in spoznavanje sebe ter sveta preko igre,
 • zdravo, varno ter spodbudno okolje za otroka – kako uredimo prostor, sredstva in pripomočki,
 • spoštovanje otrokovih pravic, upoštevanje njegovih potreb, skrb za skladen celostni razvoj otroka.

Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata

 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba,
 • vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu, tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok).

Trajanje seminarja

Priprave za pridobitev certifikata NPK Varuh/-inja predšolskih otrok obsegajo 8 ur in so namenjene pripravi na izpit. Vsebine usposabljanja lahko prilagajamo glede na vaše predhodno pridobljeno znanje.

Termini bodo znani naknadno.

Cena seminarja:

85,00 € z DDV pred 1. srečanjem (na blagajni CDI Univerzum, gotovina/plačilna kartica).

CERTIFICIRANJE

Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata

 • starost 18 let,
 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba,
 • vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu, tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok).

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata

Udeleženec/-ka  pripravi osebno zbirno mapo. Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil oziroma osebne zbirne mape ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom, mu potrdi nacionalno poklicno kvalifikacijo,  če  ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih s katalogom, ga/jo napoti na preverjanje. Udeleženec/ – ka pripravi nalogo, ki jo predstavi z zagovorom. V postopku preverjanja se dokazuje doseganje standardov znanj in spretnosti, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi dokazil.

Termin izvedbe certificiranja

Okvirni datum pregleda osebnih map: 8. 6. 2022, preverjanje: v 15. 6. 2022. Prijave se zbirajo do maja 2022.

Cena certificiranja

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata: potrjevanje: 190,00 , cena potrjevane z preverjanjem: 236,00 .

Prijava in informacije