Vodja projektov

Opis

Mnenja udeležencev izobraževanja

Usposabljanje je zelo praktično naravnano; udeleženci izdelajo celotno prijavo, tako vsebinsko kot finančno.

 

 • Priprava in zagon projekta
 • Planiranje, organizacija in kontrola projekta
 • Informacijska podpora planiranju projektov
 • Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta
 • Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Vsebina

1: Priprava in zagon projekta

 • Opredelitev pojma projekt in kratka zgodovina projektnega managementa
 • Značilnosti in vrste projektov (s fokusom na EU projekte)
 • Cilj, namen, rezultati in obseg projektov (SMART metoda)
 • Življenjski ciklus in faze projekta
 • Projektni management
 • Učinkovita izvedba projekta in vzroki za neuspeh projekta
 • Naročilo projekta (EU vidik naročila)
 • Zagon projekta (poudarek na EU projekte)

2: Planiranje, organizacija in kontrola projekta

 • Strukturiranje / snovanje projekta (metoda Dragon Dreaming Metoda)
 • Študija izvedljivosti
 • Terminski plana in plan virov projekta
 • Projektne organizacijske strukture
 • Projektna organizacija
 • Organigram pristojnosti in odgovornosti projekta
 • Kontrola projekta in poročanje

3: Sistemska in informacijska podpora projektom

 • Organizacijski predpisi
 • Organizacijska kultura
 • Projektna pisarna in njene naloge
 • Informacijska in druga podpora projektom (administracija, koordinacija, stroški, terminski plan, poročanje, tveganja, končno poročilo – fokus na EU projekte)
 • Pregled IT podpor na trgu

4 : Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta

 • Načrtovanje stroškov
 • Vrste stroškov projekta
 • Obvladovanje tveganj projekta

5 : Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

 • Opredelitev veščin in kompetenc projektnega menedžerja
 • Teorija zavedanja odnosov (Self Awareness Inventory)
 • Komuniciranje v projektnem timu  nje nalog v projektnem timu (orodje VAKOG in SDI)
 • Motiviranje članov projektnega tima in ustvarjanje sinergij
 • Upravljanje konfliktov v projektnem timu

Trajanje

Datum izvedbe seminarja: predvidoma april 2024 v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana. Seminar poteka 20 dni po 5 pedagoških ur.

Cena

 • 650,00€ z DDV

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite:

Kje nas najdete

Dostopnost