KRATKA NAODILA UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA: Za vstop na CDI Univerzum veljajo splošni higienski ukrepi:

 • predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi
 • (brez znakov bolezni kot so na primer okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka),
 • ne obiskujete predavanj/izpitov/drugih storitev v živo, o tem obvestite organizatorico izobraževanja, da vam omogoči izvedbo predavanj/izpitov/drugih storitev na daljavo, če v zadnjih 14 dneh:
  • imate simptome bolezni, ki so opisani v zgornji alineji ali
  • imate odločbo o karanteni ali
  • ste bili v stiku z osebo pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali
  • vam je bila priporočena samoizolacija.
 • Ob vstopu podpišete izjavo o zdravstvenem stanju.
 • ob vstopu si razkužite roke in nadenite masko,  ob odhodu si razkužite roke,
 • upoštevajte medosebno razdaljo najmanj 1,5 m,
 • v učilnici ni potrebna uporaba mask, razen pri razdeljevanju/pobiranju gradiva, masko nosite pri vstopanju v druge prostore (sanitarije,prostori informacijske pisarne, tajništva ter pisarne organizatork ter direktorja) ter pri uporabi drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost), uporabljate mize in stole, ki so označeni za uporabo,
 • priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni, druženje namreč poveča tveganje za okužbo,
 • če imate zdravstvene omejitve ali je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom glede obiska predavanj/izpitov in drugih aktivnosti – sporočite to tudi organizatorici izobraževanja,
 • če zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se napotite domov (ne uporabljajte javnega prevoza), pokličite zdravnika. Če je pri vas potrjena okužba COVID-19, obvestite tudi CDI Univerzum.

Priloga: izjava o zdravstvenem stanju