UČITELJ FIZIKE

Iščemo učitelja za honorarno poučevanje fizike  odraslih oseb v gimnazijskem programu. Delo poteka enkrat tedensko po tri šolske ure.

Pogoji:

  • Dokončan enopredmetni univerzitetni študijski program fizike ali enopredmetni magistrski študijski program izobraževalna fizika ali magistrski študijski program druge stopnje pedagoška fizika ali fizika
  • Pedagoško-andragoška izobrazba
  • Strokovni izpit.

Pričetek dela: december 2022.

Kraj dela: CDI Univerzum Ljubljana, Grošljeva 4.

Prijave pošljite na: Ireno Natek, tel.: 01 583 92 90 ali 030 661 605 ali pišite na mejl: irena.natek@cdi-univerzum.si.

UČITELJA STROKOVNIH PREMETOV V PROGRAMU LOGISTIČNI TEHNIK

Za izobraževanje odraslih iščemo učitelja strokovnih modulov v programu Logistični tehnik, ki bo honorarno poučeval. Delo je enkrat na teden. S kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Pogoji:

  • visokošolska strokovna izobrazba s področja prometa ali logistike,
  • pedagoško-andragoška izobrazba,
  • strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju.

Prijave pošljite na: mateja.vurnik@cdi-univerzum.si ali pokličite na tel. št.: 01/583 92 86 (Mateja Vurnik).

 

UČITELJ MODULOV KUHARSTVA

Za izobraževanje odraslih iščemo učitelja strokovnih predmetov kuharstva, ki bo honorarno poučeval na strokovnih šolah. Delo je enkrat na teden. S kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Pogoji:

  • visokošolska strokovna izobrazba s področja živilske tehnologije, biologije, kemije, hotelirstva ali gospodinjstva.
  • pedagoško-andragoška izobrazba,
  • strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju.

Prijave na: damjana.osterc@cdi-univerzum.si ali pokličite na tel. št.: 01/583 92 74 (Damjana Osterc).