Zavarovalni zastopnik

Opis seminarja

Zavarovalni zastopnik je oseba, ki je na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico pooblaščena za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Cilj seminarja je osnovno usposabljanje udeležencev na področju prodaje zavarovalnih storitev.

Vsebina seminarja

 • osnove zavarovanja,
 • delo zavarovalnega zastopnika,
 • delo s strankami,
 • vrste zavarovanj,
 • pravni vidiki sklepanja zavarovalnih pogodb,
 • finančni vidiki zavarovanja

Trajanje seminarja

Delavnica se izvaja 100 ur.

Usposabljanje lahko nadaljujete za zavarovalnega posrednika z dodatnimi 27 urami.

Zavarovalni posrednik

Opis seminarja

Zavarovalni posrednik je oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic. Njegova glavna naloga je, da za podjetje (zavod) ali posameznika poišče najoptimalnejšo rešitev za njegovo tveganje, s katerim se podjetje (zavod) ali posameznik srečuje ob morebitnem nastanku škodnega dogodka.

Vsebina seminarja:

 • vrste zavarovanj,
 • osnove zavarovalništva,
 • delo zavarovalnega posrednika,
 • delo s strankami,
 • pravni in finančni vidiki zavarovanja

Trajanje seminarja

Pričetek usposabljanja bo 19.10.2015.

Seminar se izvaja 127 ur. Izvajal se bo trikrat tedensko po 4 ure.

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-90
ali spletna prijava