Nepremičninski posrednik

PRIJAVNICA

ODDAJ PRIJAVNICO

Vsebina usposabljanja :

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Trajanje:

 • 60 ur
 • Pričetek usposabljanja: 7. 11. 2023. Usposabljanje bo potekalo na daljavo v popoldanskem času, 3x tedensko.

Cena usposabljanja:

 • 650,00 z DDV

Pogoji:

 • Višješolska strokovna izobrazba ali
 • Srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor ali
 • Srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor.

Na usposabljanje se lahko prijavite pri:

Vesna Mielitz

Kje nas najdete

 
Dostopnost