Zapri

Zakaj vpis v program gastronomija (PTI)?

Če želite svoje znanje in usposobljenost nadgraditi in je vaša osnovna izobrazba gostinske smeri (kuhar, natakar), potem lahko svoje znanje nadgradite v programu gastronomski tehnik.

V času izobraževanja se boste usposobili za sprejem naročila gostinskih storitev za individualne goste, manjše ali večje skupine, za njihovo ustrezno nastanitev, dobro počutje, za organizacijo izvedbe dogodka s sodelavci ter za obračun opravljenih storitev naročniku.

Goste boste znali sprejeti, namestiti, jim posredovati osnovne turistične informacije in zanje organizirati različne animacijske aktivnosti. V meni boste znali pravilno umestiti jedi, jih pripraviti in ustrezno ponuditi z izbrano pijačo ter postreči na ustrezne načine profesionalne strežbe. Naučili se boste odgovornosti, podjetnosti, poslovanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti, sporazumevanja v dveh tujih jezikih in spretnosti poslovnega komuniciranja.

Kakšno je delo gastronomskega tehnika?

Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v manjših ali v srednje velikih gostinskih ali gostinsko turističnih podjetjih z namestitvenimi kapacitetami ali dodatnimi turističnimi ponudbami, v družinskih hotelih, penzionih in drugje.

Naziv strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik / gastronomska tehnica

Pogoji za vpis

uspešno zaključena srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim enim od nazivov srednje poklicne izobrazbe: gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik,

 • kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor ali
 • pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih in
 • zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
P1 Slovenščina 13
P2 Matematika 10
P3 Tuji jezik 13
P4 Umetnost 2
P5 Zgodovina 2
P6 Geografija 2
P7 Psihologija ali sociologija 2
P8 Fizika 2
P9 Kemija 2
P10 Biologija 2
P11 Informatika 3
P12 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
M1 Receptorska dela 4
M2 Naravna in kulturna dediščina 8
M3 Oblikovanje gostinske ponudbe 4
M4 Obroki in dogodki z animacijo 16
M7 Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač 3
M11 Restavracijsko slaščičarstvo 3
Praktični pouk vključen v modulih vključen v modulih 12
Praktično usposablanje z delom 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum 11
Poklicna matura 4

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja gastronomski tehnik (PTI)

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.130,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.330,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 313,00 €
2. obrok do 10. obroka 113,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 21,40€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Poklicna matura obsega

1. obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev.

2. izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content