Zapri

Zakaj vpis v program trgovec (SPI)?

Kupcev nikoli ne zmanjka, zato trgovcem posel od nekdaj cveti. Poklic trgovca sodi med najstarejše. Danes so veliki nakupovalni centri z bogato založenimi prodajalnami postali pravo središče družabnega življenja. Tudi to je zagotovilo, da dela trgovcem še dolgo ne bo zmanjkalo.

Kakšno je delo trgovca?

Trgovci sprejemajo stranke in jim nudijo pomoč pri nakupu. Velikokrat imajo tudi vlogo nakupovalnega svetovalca. Delo je zelo raznoliko, saj pokriva vsa področja prodaje blaga. Skrbi za izbiro in željo strank, prevzem blaga, razložitev in skrb za kakovost. Trgovec upravlja z blagajno in evidentiranjem prispelega blaga.

Trgovci nosijo odgovorno funkcijo pri nagovoru in ravnanju s stranko. Vaša dobra volja bo polepšala dan številnim strankami. Pomembna je tudi kakovost in urejenost trgovin.

Naziv strokovne izobrazbe: prodajalec/ prodajalka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Zgodovina 6
P6 Geografija 6
P7 Sociologija (izbirni) 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 Temelji gospodarstva 5
M2 Poslovanje trgovskega podjetja 16
M3 Prodaja blaga 27
M4 Upravljanje z blagovno skupino živila 5
Praktični pouk 27
Praktično usposablanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 29
Zaključni izpit
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja trgovec

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.020,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.220,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 302,00 €
2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Zaključni izpit 220 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 17,40€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content