Zapri

Zakaj vpis v program cvetličar (SPI)?

Kandidati se naučijo uporabljati različne vrste rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri izdelavi aranžmajev in dekoracij, usposobijo se za ustrezno skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja in aranžerskega materiala v prostoru, naučijo se oblikovati različne aranžmaje v različnih stilih oblikovanja, znajo razvijati inovativnost in ustvarjalnost.

Kakšno je delo cvetličarja?

Cvetličarji oblikujejo različne šopke, aranžmaje za različne življenjske priložnosti; god, rojstni dan, birma, poroka, za praznične dneve, kot so vsi sveti, božič, novo leto, velika noč in še mnogim drugim priložnostim lahko pričarajo posebno slovesno vzdušje z različnimi dekoracijami in cvetjem. Naučijo se tudi ustrezno vzgajati in negovati cvetje.

Naziv strokovne izobrazbe: cvetličar/ cvetličarka

Pogoji za vpis

  • uspešno zaključen program osnovnošolskega izobraževanja ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Družboslovje 3
P6 Naravoslovje 6
P11 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

 

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 IKT in osnove poslovnega komuniciranja 5
M2 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 4
M3 Osnove podjetništva in prodaje 5
M4 Osnove rastlinske predelave z varstvom rastlin 5
M5 Osnove hortikulture 10
M6 Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 13
M7 Priprava in izdelava aranžerskega materiala 5
M10 Pridelava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov 5
Praktični pouk 24
Praktično usposablanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 28
Zaključni izpit
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja cvetličar

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.000,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.200,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (100,00€ + 200,00€) 300,00 €
2. obrok do 10. obroka 100,00 €
Zaključni izpit 230 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 22,30€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi sz zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content