Zapri

Gastronomske in hotelske storitve – smer natakar

Zakaj vpis v program gastronomske in hotelske storitve (SPI)?

Med šolanjem boste spoznali postopke priprave in postrežbe hrane in pijač. Seznanili se boste tudi s pravili lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih, spoznali predpise s področja materialnega in finančnega poslovanja, higienske in tehnične predpise. Naučili se boste organizirati lastno delo in uporabljati strokovno literaturo. Natakar mora imeti dobro razvite psihomotorične spretnosti in sposobnosti, kot so splošna telesna spretnost, spretnost rok, gledanje na daljavo, natančno in hitro prepoznavanje predmetov, razlikovanje barv in vonjev.

Kakšno je delo gastronomskega hotelirja?

Dela natakarja so razdeljena na posamezne faze in sicer na: pripravljalna dela, ki jih je treba opraviti v natakarski pripravljalnici, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov; pripravljalna dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov. Tu poteka razporejanje miz in stolov, pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi navadami odredi. Sledi sprejem gosta ob njegovem prihodu; ponudi mu jedilni list, vinsko karto ali pa ga seznani z dnevno ponudbo; prevzem naročila pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke; evidentiranje naročila; postrežba hrane; postrežba pijače; pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.

Naziv strokovne izobrazbe: gastronom hotelir/ gastronomka hotelirka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima
 • zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Vpisni pogoji za SPI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Družboslovje 6
P6 Naravoslovje 6
P7 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 Osnove v gostinstvu 16
M2 Komuniciranje in poslovanje 5
M6 Postrežba pijač 4
M7 Postrežba rednih obrokov 10
M8 Postrežba izrednih obrokov 7
M12 Slovenske narodne jedi 3
M18 Slovenska vina 3
Praktični pouk Vključen v modulih Vključen v modulih Vključen v modulih 36
Praktično usposablanje z delom 46
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 24
Zaključni izpit
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.
Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Cenik šolanja gastronomske in hotelske storitve – smer natakar

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.100,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.300,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 310,00 €
2. obrok do 10. obroka 110,00 €
Zaključni izpit 230 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 26,40€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Zaključni izpit

 • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content