Zapri

Tehnik računalništva

Zakaj vpis v program tehnik računalništva (PT)?

Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip in dolgoročni razvoj sodobne družbe. Računalniška tehnologija v industrijah vseh vrst, telekomunikacije, storitvene dejavnosti, promet, svet zabave, itd. prodira hitro, odpira veliko možnosti razsežnosti in zahteva veliko znanja ter spretnosti na področju računalništva in informatike. Poklic je dovolj široko zasnovan, da je kandidat posledično zaposljiv v industriji, obrti, uslugah, upravi in vseh ostalih ustanovah.

Računalniški tehnik zna izdelovati spletne strani, programirati,računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno z multimedijsko tehniko, vzdrževati informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme; gre za velik repertoar znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Kakšno je delo tehnika računalništva?

Kandidat, ki bo uspešno opravil program, bo na delovnem mestu, razpisanem za to izobrazbo, delal na področju informatike. Uporabljal bo pridobljena znanja o informacijski tehnologiji in reševal težave, ki jih predstavlja. Z znanjem programskih jezikov in poznavanjem dela z bazami podatkov bo lahko dograjeval uporabljen informacijski sistem in strežnike, skrbel za njihovo varnost in podobno. Pri izobraževanju pridobljena znanja dela v timu so prav tako izrednega pomena in hkrati tudi zelo dobrodošla pri delodajalcih.

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • četrti letnik gimnazije ali
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik

Predmetnik

Oznaka Programske enote KZ
M1 Upravljanje s programljivimi napravami 8
M2 Vzdrževanje informacijske strojne opreme 7
M3 Vzdrževanje informacijske programske opreme 7
M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 6
M5 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov 7
M6 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 9
M7 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz 7
M8 Oprema za multimedijsko tehniko 8
M9 Upravljanje IK sistemov 8
Praktični pouk vključen v modulih 16
Praktična usposabljanje z delom 16
Odprti kurikulum 16
Poklicna matura 16

potrebno opraviti

Program je ovrdnoten s 60 kreditnimi točkami.

Cenik šolanja tehnik računalništva (PT)

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.220,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.420,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 322,00 €
2. obrok do 10. obroka 122,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 16,80€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Poklicna matura obsega

1. obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz računalništva.

2. izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content