Zapri

Zakaj vpis v program ekonomski tehnik (PTI)?

To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva.

Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

Kakšno je delo ekonomskega tehnika?

Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, kjer je zaposlen.

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

  • trgovec, administrator ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
P1 Slovenščina 13
P2 Matematika 10
P3 Tuji jezik 13
P4 Umetnost 2
P5 Zgodovina 2
P6 Geografija 2
P7 Psihologija ali sociologija 2
P8 Kemija 3
P9 Biologija 3
P10 Športna vzgoja 7
P11 Tuji jezik II 4

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
M1 Projekti in poslovanje podjetij 13
M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja 12
M3 Komercialno poslovanje 6
M4 Neposredno trženje 5
Praktični pouk 10
Praktično usposablanje z delom 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum 12
Poklicna matura 4

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja ekonomski tehnik (PTI)

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.020,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.220,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 302,00 €
2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 19,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content