Zapri

OŠ za odrasle

Zakaj osnovna šola (OŠ)?

Uspešno končana osnovna šola predstavlja prvo, zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, temveč spletemo marsikateri medčloveški odnos ter se naučimo učiti. To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

Predmetnik

PREDMETI 7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik (angleščina)
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska kultura in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

potrebno opraviti

Pogoji za vpis

V program OŠ se lahko vpišete, če ste stari vsaj 15 let in izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo 2x letno in sicer v zimski semester predvidoma v začetku septembra, v letni semester pa v drugi polovici januarja oziroma do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih naše šole na Grošljevi 4 v Šiški, vsak dan med 9.00 in 14.00 uro, po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanj.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Kako bom zaključil/a šolanje?

Šolanje se zaključi z opravljenimi obveznostmi ob zaključku devetega razreda. Odrasli, vpisani v program osnovne šole za odrasle, prostovoljno opravljajo nacionalno preverjanje znanja.

Po zaključku osnovne šole lahko nadaljujete izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih srednješolskih smeri.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content