Zapri

Predšolska vzgoja

Zakaj vpis v program predšolska vzgoja (PT)?

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je kreativen in odgovoren poklic. Je poklic, pri katerem ste vsestransko ustvarjalni, plešete, pojete in likovno ustvarjate in vsa svoja znanja, skrb in ljubezen prenašate na otroke. Znanja psihologije, pedagogike, komunikacije, pridobljena v programu Predšolska vzgoja, pa vam bodo prišla zelo prav tudi pri vzgoji svojih otrok. Po zaključenem programu se lahko zaposlite v vrtcu ali nadaljujete izobraževanje na prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja.

Kakšno je delo vzgojitelja/-ce prešolskih otrok?

Vzgojitelj/vzgojiteljica bo pri svojem delu uspešen/a, če ima veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Izjemnega pomena je primeren odnos do otrok, staršev in vseh zaposlenih v vrtcu.

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • četrti letnik gimnazije ali
  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik

Predmetnik

Oznaka Programske enote KZ
M1 Komunikacijske veščine 3
M2 Predšolska pedagogika 3
M3 Razvojna psihologija 3
M4 Varnost in zdravje v vrtcu 3
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu 6
M6 Likovno, glasbeno in plesno izražanje 16
M7 Matematika kot igra 3
M8 Otrok in jezik 3
Praktično usposabljanje z delom 12
Odprti kurikulum 4
Poklicna matura 4

potrebno opraviti

Poklicna matura obsega

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Cenik šolanja predšolska vzgoja (PT)

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.220,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.420,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 322,00 €
2. obrok do 10. obroka 122,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 27,80€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content