Zapri

Zakaj vpis v program predšolska vzgoja?

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je kreativen in odgovoren poklic. Je poklic, pri katerem ste vsestransko ustvarjalni, plešete, pojete in likovno ustvarjate in vsa svoja znanja, skrb in ljubezen prenašate na otroke. Znanja psihologije, pedagogike, komunikacije, pridobljena v programu Predšolska vzgoja, pa vam bodo prišla zelo prav tudi pri vzgoji svojih otrok. Po zaključenem programu se lahko zaposlite v vrtcu ali nadaljujete izobraževanje na prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja.

Kakšno je delovzgojitelja-ce predšolskih otrok?

Vzgojitelj/vzgojiteljica bo pri svojem delu uspešen/a, če ima veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Izjemnega pomena je primeren odnos do otrok, staršev in vseh zaposlenih v vrtcu.

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/ vzgojiteljica predšolskih otrok

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Vpisni pogoji za SSI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik KT
P1 Slovenščina 24
P2 Matematika 19
P3 Tuji jezik 20
P4 Umetnost 4
P5 Zgodovina 6
P6 Geografija 6
P7 Sociologija 3
P8 Psihologija 3
P9 Fizika 3
P10 Kemija 3
P11 Biologija 6
P12 Športna vzgoja 14

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik KT
M1 Veščine sporazumevanja 5
M2 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 5
M3 Razvoj in učenje predšolskega otroka 6
M4 Varno in zdravo okolje 5
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu 6
M6 Igre za otroke 4
M7 Ustvarjalno izražanje 20
M8 Matematika za otroke 4
M9 Jezikovno izražanje otrok 4
M10 Naravoslovje za otroke 4
M11 Družboslovje za otroke 4
M12 Informativno komunikacijska tehnologija 4
M13 Izbirni modul 6
Praktični pouk Vključen v modulih Vključen v modulih Vključen v modulih Vključen v modulih 10
Praktično usposabljanje z delom 20
Interesne dejavnosti 14
Odprti kurikulum 14
Poklicna matura 4

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja predšolska vzgoja

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.020,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.220,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 302,00 €
2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 20,40€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Poklicna matura obsega

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content