Zapri

Zakaj vpis v program logistični tehnik (PTI)?

Poklic logistični tehnik/tehnica je vse bolj prepoznaven in iskan kader. Svoje delo najde v ustanovah, kjer načrtujejo, pripravljajo, vodijo in izvajajo dejavnosti, ki so povezane z blagom in potniki. Prav tako je logistika nenadomestljiva v vseh vrstah proizvodnih procesov.

Podjetja iščejo dobro usposobljene logiste, da v podjetju izboljšajo prožnost in prilagodljivost na trgu, tako s svojim dobro opravljenim delom dvignejo učinkovitost, zmanjšujejo stroške in povečajo dobiček v lastnem podjetju ter pri poslovnem partnerju. S tem ustvarjajo večjo dodano vrednost in na trgu odpirajo pot do konkurenčnosti.

Kakšno je delo logističnega tehnika?

Logistični tehnik/tehnica se lahko zaposli v podjetjih ali državnih ustanovah ali nadaljuje izobraževanje na višjih
in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno:

  • končal program srednjega poklicnega izobraževanja ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
P1 Slovenščina 13
P2 Matematika 10
P3 Tuji jezik 13
P4 Tuji jezik II 4
P5 Umetnost 2
P6 Zgodovina 2
P7 Geografija 2
P8 Psihologija ali sociologija 2
P9 Fizika 4
P10 Kemija 2
P11 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
M1 Tehnologija blagovnih tokov 4
M2 Tehnologija komuniciranja 4
M3 Podjetniško in gospodarsko poslovanje 3
M4 Transportna sredstva 7
M5 Logistika tovornih tokov 14
M6 Mednarodna blagovna menjava 6
Praktični pouk vključen v modulih vključen v modulih 10
Praktično usposablanje z delom 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum 10
4

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Poklicna matura obsega

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz logistike.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Cenik šolanja logistični tehnik (PTI)

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.020,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.220,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 302,00 €
2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 19,30€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicni maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content