Zapri

Gastronomske in hotelske storitve – smer kuhar

Zakaj vpis v program gastronomske in hotelske storitve (SPI)?

Med šolanjem udeleženec spozna tehnologijo priprave hrane, nauči se ravnati z živili in kuhano hrano, spozna količinske normative, programiranje in načrtovanje prehrane, higienske in tehnične predpise. Znati mora organizirati lastno delo in uporabljati strokovno literaturo. Kuhar mora dobro razlikovati barve, vonje in okuse ter imeti spretne roke in prste. Nagnjen mora biti k redu, čistoči, osebni urejenosti, sistematičnemu delu in imeti mora smisel za estetiko. Bodoči kuharji si razvijajo tudi čut za organizacijo dela in pravilno časovno razporeditev.

Kakšno je delo gastronoma hotelirja?

Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja, priprave živil in toplotne obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke, garniranja in dekoriranja jedil. Pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke jedil. Svoje delo opravlja higienično, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, izdanih obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Z vodjo kuhinje sodeluje pri inventurnih popisih. Sodeluje pri pripravi in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev ter pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila ali obroke. Za uspešno opravljanje svojega dela mora spremljati strokovne novosti in jih tudi uporabljati. Ko si pri delu že nabere dovolj izkušenj, sodeluje pri uvajanju novih delavcev.

Naziv strokovne izobrazbe: gastronom hotelir/ gastronomka hotelirka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • je uspešno končal nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima
  • zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Družboslovje 6
P6 Naravoslovje 6
P7 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 Osnove v gostinstvu 16
M2 Komuniciranje in poslovanje 5
M3 Priprava posameznih skupnih jedi 6
M4 Priprava rednih obrokov 8
M5 Priprava izrednih obrokov 7
M12 Slovenske narodne jedi 3
M15 Peka peciva 3
Praktični pouk Vključen v modulih Vključen v modulih Vključen v modulih 36
Praktično usposablanje z delom 46
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 24
Zaključni izpit
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.
Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Zaključni izpit

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Cenik šolanja gastronomske in hotelske storitve – smer kuhar

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.100,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.300,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 310,00 €
2. obrok do 10. obroka 110,00 €
Zaključni izpit 230 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 26,40€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas

Mnenje udeleženki izobraževanja

Med šolanjem sem se srečevala s številnimi izzivi vendar sem se naučila,da je pot do uspeha pogosto tlakovana s trdim delom in vztrajnostjo. Poleg praktičnega znanja sem se naučila tudi teoretičnih vidikov kulinarike –prehrana, standardi, upravljanje kuhinje, strežba in kreativnost pri ustvarjanju novih jedi.Teoretično znanje mi je dalo širši vpogled v delovanje kuhinje in strežbe ter me spodbudilo k razmišljanju o inovativnih načinih kuhanja in združevanju različnih okusov ter tekstur. V zaključku bi rada izkazala hvaležnost Vam kot razredničarki, profesorjem, mentorjem, sošolcem in vsem, ki so me podpirali na tej poti. Brez njihovega navdiha, spodbude in pomoči danes ne bi bila tukaj, kjer sem. Šolanje za kuharja je bila izjemna izkušnja, ki me je obogatila na mnoge načine, zato se je bom z veseljem spominjala. Irena L.

Skip to content