Zapri

Zakaj vpis v program administrator (SPI)?

Administrator lahko dela na najrazličnejših področjih, saj ga potrebuje vsaka pisarna, pa naj bo to s področja družbenih ali naravoslovnih dejavnosti. Svoje znanje in izkušnje s posameznega področja dela, ki vas veseli, lahko še bolj nadgradite z dodatnimi izobraževanji.

Kakšno je delo administratorja?

Vsako podjetje ali ustanova na trgu potrebuje administrativni kader. Administrator/-ka je desna roka vodje oddelka ali direktorja. Sprejema stranke, pošto in klice, vodi in shranjuje dokumentacijo, organizira sestanke, izpolnjuje obrazce in podobno.

Administrator je nepogrešljiv člen vsake pisarne. Je komunikativen in svoje delo opravlja vestno in natančno ter ima željo po nadgrajevanju svojega znanja.

Naziv strokovne izobrazbe: administrator/administratorka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Družboslovje 6
P6 Naravoslovje 6
P7 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

 

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 Temelji gospodarstva 5
M2 Administrativno poslovanje 11
M3 IKT in strojepisje 12
M4 Upravni postopek 11
M6 Tajniška opravila 7
M7 Trženje v sodobnem podjetju 7
Praktični pouk 24
Praktično usposablanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 29
Zaključni izpit
– pisni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja administrator

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.020,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.220,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 302,00 €
2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Zaključni izpit 400 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 17,40€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content