Zapri

Gimnazija (4 letno)

Zakaj vpis v program GIMNAZIJA?

Gimnazijski program je zasnovan tako, da nudi široko paleto splošnih znanj in je dobra podlaga za vpis na katerikoli višješolski ali visokošolski študijski program.
Naziv izobrazbe: gimnazijski/-a maturant/-ka.

Pogoji za vpis

Izredno se lahko izobražujete oziroma vpišete, kdor je ob vpisu star najmanj 18 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Predmetnik

Obvezni štiriletni predmeti 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik splošna matura
Slovenščina obvezni
Matematika obvezni
Tuji jezik I (ang. ali nem.) obvezni
Tuji jezik II (ang.,nem., fra., ita. ali špa.) izbirni
Zgodovina izbirni
Obvezni štiriletni predmeti 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik splošna matura
Glasba izbirni
Likovna umetnost izbirni
Geografija izbirni
Biologija izbirni
Kemija izbirni
Fizika izbirni
Sociologija izbirni
Psihologija izbirni
Filozofija izbirni
Informatika izbirni

potrebno opraviti

*Pri izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja.

Obvezni štiriletni predmeti 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik splošna matura
Izbirni predmet na maturi 1
Izbirni predmet na maturi 2

potrebno opraviti

**izbirni predmeti na maturi: izberete samo dva izbirna premeta za splošno maturo in opravite izpit v 4. letniku

Cenik šolanja za gimnazijo

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.020,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.220,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 302,00 €
2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Cena izpita v predhodnih letnikih v prenovljenih programih je odvisno od št. KT v posameznem
modulu oz. vsebinskem sklopu.
105,00 € (predmet)
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Možnosti obročnega plačevanja

Storitev Cena
Ob vpisu 250,00 €
1.obrok 200,00 €
2.obrok 200,00 €
3.obrok 200,00 €
4.obrok 200,00 €

Priprave na splošno maturo maturo

Vpisnina in administrativni stroški za vpisane na CDI Univerzum v gimnazijski program Cena
Vpisnina 50,00€
Administrativni stroški 150,00€
Predmet (predavanja in ocenitev seminarske naloge, vaje, interni izpit) 170,00€
Izbrani predmet (samo predavanja) 85,00€
Izbrani predmet (samo ocenitev seminarske naloge, vaje oz. internega dela) 85,00€
Izvedba mature (opravljanje 5 predmetov) 200,00€
Izvedba mature (za udeležence s posebnimi potrebami) 500,00€

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s splošno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content