Zapri

Program je namenjen razvoju in pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in in načel vseživljenjskega učenja:
(v nadaljnjem besedilu: programi UŽU).

  •  UŽU Beremo in pišemo skupaj

Financirana ciljna skupina (udeleženec) so:

  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj) in/ali
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več in/ali
  • tujci (začetni jezikovni tečaj slovenskega jezika).

Izobraževanje izberite preudarno! Istega posameznika vključimo samo v eno brezplačno izobraževanje, ki so na voljo v projektu udeležencem, ki izpolnjujejo vsaj eno od omenjenih kategorij!

Programi v projektu Kompetence 2023-2029 so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija,  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj ...

UŽU beremo in pišemo skupaj je javnoveljavni izobraževalni program za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti.

skupaj_i_feel_EU2
Skip to content