Zapri

Priprava na splošno maturo

Hitrejša pot do V. stopnje

K opravljanju splošne mature lahko pristopijo kandidati, ki opravijo vse izpite v okviru gimnazijskega programa ter kandidati, ki v koledarskem letu dopolnijo 21 let ali več in niso zaključili srednje šole.

Z uspešno opravljeno maturo je kandidatom priznana V. stopnja izobrazbe, smer ni definirana. Za vpis na višje in visokošolske zavode se kandidatu šteje uspeh na maturi v 100 odstotkih.

Splošna matura

Splošna matura je sestavljena iz treh obveznih predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika ter dveh izbirnih predmetov. Vsako šolsko leto sta za opravljanje splošne mature na voljo dva roka: spomladanski (maj – junij) in jesenski rok (avgust – september).

Splošno maturo lahko kandidati opravljajo v enem roku v celoti (vseh pet predmetov naenkrat) ali v dveh zaporednih rokih (razdelitev predmetov je poljubna, npr. trije predmeti v prvem delu, dva predmeta v drugem delu).

Priprave na maturo

Za uspešno opravljanje mature na CDI Univerzum organiziramo specializirane priprave na maturo iz obveznih in izbirnih predmetov, ki potekajo od oktobra do konca aprila.

Priprave za obvezne predmete: slovenščina, matematika, tuji jezik (angleščina).

Na voljo so naslednji izbirni predmeti: sociologija, psihologija, geografija, zgodovina. Predavanja potekajo čez teden: od 16.30 do 19. ure ali od 19. do 21. ure. Na predavanjih dobite gradivo, ki ga pripravijo profesorji.

Dodatno pomoč in informacije nudijo profesorji tudi po elektronski pošti.

O vseh pomembnih datumih in aktivnostih vas sproti obveščamo.

Prijave in vpis

Prijave bomo začeli sprejemati po uvodnem sestanku, ki bo začetek oktobra 2024.

Cenik

Priprave na splošno maturo maturo

Vpisnina in administrativni stroški za vpisane na CDI Univerzum v gimnazijski program Cena
Vpisnina 50,00€
Administrativni stroški 150,00€
Predmet (predavanja in ocenitev seminarske naloge, vaje, interni izpit) 170,00€
Izbrani predmet (samo predavanja) 85,00€
Izbrani predmet (samo ocenitev seminarske naloge, vaje oz. internega dela) 85,00€
Izvedba mature (opravljanje 5 predmetov) 200,00€
Izvedba mature (za udeležence s posebnimi potrebami) 500,00€

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content