Zapri

Vizija, poslanstvo in vrednote

Zgodovina šole

CDI Univerzum je bila kot izobraževalna institucija ustanovljena leta 1957. Ustanovila jo je Vlada Republike Slovenije z namenom približati potrebna znanja ljudem v vseh življenjskih obdobjih in tako uresničiti idejo o vseživljenjskem učenju. Tekom let se je ponudba izobraževalnih programov širila in tako CDI Univerzum danes zaposluje več kot 10 ljudi, različnih profilov in sodeluje z več kot 100 zunanjimi strokovnimi sodelavci.

Naša vizija

Vizija CDI Univerzuma je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske urbane regije na področju formalnega, neformalnega izobraževanja in svetovanja za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva.

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje. Ponujamo izobraževanja za izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc posameznika za uspešnejše vključevanje na trg dela in v družbo, usposabljanja izobraževalnim ustanovam, učiteljem in udeležencem za pridobivanje digitalnih spretnosti, učnih metod in IKT učnega okolja ter tečaje in delavnice za prosti čas in osebni razvoj.

Naše storitve temeljijo na visoki kakovostni ravni in motiviranosti zaposlenih s ciljem zagotavljati sinergijo vseh deležnikov.

Strokovnost nadgrajujemo s stalnimi izobraževanji zaposlenih, razvojno usmerjenost pa s sodelovanjem v lokalnih, regionalnih, nacionalnih ter mednarodnih projektih.

Udeležencem ponujamo spodbudno, sproščeno izobraževalno učno okolje, podprto z najnovejšo IKT tehnologijo, široko paleto formalnih in neformalnih znanj, vključujoč svetovalne dejavnosti.

Tako ostajamo prepoznavna, strokovna in inovativna hiša znanja.

Naše vrednote

STROKOVNOST
Strokovnost razumemo kot strokovno in kvalitetno opravljanje dela, kot strokovno spopolnjevanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev, sprotno pridobivanje novih informacij, vlaganje v osebno rast ter razvojno usmerjenost. Zaposleni in zunanji sodelavci (učitelji) poznajo andragoške pristope, načine in metode informiranja, svetovanja in različne pristope k posameznikom ter jih upoštevajo pri delu, v skladu s katalogi znanja, razvojnimi usmeritvami izobraževanja ter z obstoječo zakonodajo.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Individualni pristop k posamezniku razumemo kot oseben, skrben in strokoven pristop k posamezniku z upoštevanjem njegovih potreb. S spremljanjem, spodbujanjem ter podporo po varni poti pripeljemo udeleženca izobraževanja od uvodnega pogovora do zaključka izobraževanja.

ODPRTA KOMUNIKACIJA
Odprta komunikacija pomeni kvalitetno, spoštljivo komuniciranje med udeleženci izobraževanja, zunanjimi sodelavci (učitelji) in vodstvom šole ter razvijanje dobrih medsebojnih odnosov.

POSLOVNOST
Poslovnost razumemo kot odgovoren odnos do sebe in drugih, prilagodljivost in odzivnost glede na spreminjajoče se razmere na trgu, poštenost v poslovanju ter dobro organiziranost poslovnih procesov. Poslovnost razumemo tudi kot uspešno sodelovanje z vsemi deležniki v izobraževanju.

Naši cilji

  • vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje na področju Ljubljanske urbane regije,
  • ponudba aktualnih izobraževalnih programov, usposabljanj,
  • sodelovanje in povezovanje z različnimi ustanovami v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ter mednarodnem okolju,
  • omogočanje individualnega pristopa, svetovanja ter podpore odraslim pred, med in po izobraževanju,
  • strokovnost, razvojna usmerjenost in poslovnost zaposlenih ter zunanjih sodelavcev,
  • ustvarjanje odprte komunikacije ter nudenje sprotnih informacij vsem deležnikom,
  • približati udeležencem učenje z novimi metodami v izobraževanju odraslih, ki temeljijo na IKT orodjih,
  • ustvarjanje spodbudnega, sproščenega izobraževalnega učnega okolja, podprtega z najnovejšo IKT tehnologijo.
Skip to content