Zapri

Vsi projekti

Poleg formalnega izobraževanja je CDI Univerzum dejaven tudi na področju neformalnega izobraževanja in projektnega sodelovanja.

Temeljne kompetence 2023-2029 (brezplačna izobraževanja)

Izobraževanja v okviru projekta Urnik izvedb Opis projekta Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029 Naslov projekta: Kompetence 2023-2029 OSR Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029 Vodilni partner konzorcija: CDI ...

Grundtvig učno partnerstvo Lit-Tech

Uspešno smo zaključili projekt Literacy and Adult Basic Education with Information Technologies, ki je bil financiran po programu Vseživljenjskega učenja – Grundtvig učno partnerstvo. V partnerskem konzorciju smo sodelovali z ...

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): ENTER – Supporting ...

Naslov projekta: ENTER –  Supporting marginalized young adults to enter labour market through innovative Career Mentoring Model (Podpora mladostnikom iz različnih ranljivih skupin, ki vstopajo na trg dela preko inovativnega modela kariernega ...

ERASMUS+ A healthy digital Europe

S tem projektom želimo trije različni partnerji spodbuditi učenje odraslih in izboljšati odraslim dostopnost do digitalnih in zelenih kompetenc. V projektu bomo naslavljali zelena in digitalna znanja, kakovostno izobraževanje za starejše, ...

Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje na CDI Univerzum je vključeno v mrežo središč za samostojno učenje. Središča so namenjena vsem odraslim, ki jim tradicionalne oblike izobraževanja iz kakršnih koli razlogov niso dostopne ali jim ne ...

Učna pomoč

Učna pomoč je pomoč, ki jo potrebujejo odrasli pri samostojnem učenju in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za zaposlovanje izobražujejo. Število ur učne pomoči je neomenejeno. Najpomembnejše pa ...

Razvoj kompetenc zaprtih oseb

Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe. Opis dejavnosti: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb v letih 2021 – 2023 CDI Univerzum skupaj s partnerji izvajamo usposabljanja za ...

The Chrysalis and the Butterfly

Opis projekta: Projekt se je začel zaradi težav s katerimi se srečujejo izobraževalci (učitelji, prostovoljci, itd.), ki izvajajo različne izobraževalne vsebine za zapornike. Poučevanje v zaporih je drugačno od poučevanja v šolah: ...

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

CDI Univerzum se je v šolskem letu 2004/05 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Razvoj projekta in njegovo vpeljevanje v izobraževalne ...

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): Eurepean senior exchange

Opis projekta: Projekt je ciljno usmerjen v izobraževanje starejših odraslih, in sicer v razvoj njihove mobilnost. Preko tega zasleduje tudi cilje, kot sta izgradnja in krepitev evropske identitete. Širša cilja sta medgeneracijsko ...

Erasmus+ COOL ‒ Communities of open learning in european adult ...

Opis projekta: Kot izobraževalci odraslih ugotavljamo, da so perspektive učečih se odraslih še posebej raznolike, hkrati pa vzporedne z neposrednimi potrebami vključujoče demokratične družbe, ki se nenehno spreminja. Preučili smo izzive ...

ERASMUS+: A healthy dogotal Europe

S tem projektom želimo trije različni partnerji spodbuditi učenje odraslih in izboljšati odraslim dostopnost do digitalnih in zelenih kompetenc.

1 2 4
Skip to content