Zapri

Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje na CDI Univerzum

je vključeno v mrežo središč za samostojno učenje. Središča so namenjena vsem odraslim, ki jim tradicionalne oblike izobraževanja iz kakršnih koli razlogov niso dostopne ali jim ne ustrezajo. Udeležencem so na voljo gradiva, prilagojena za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija in strokovna pomoč. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno; financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Udeleženci imajo pri učenju strokovno podporo svetovalca. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju zagotavlja odraslim organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju. Svetovanje za samostojno učenje poteka praviloma individualno, izjemoma oziroma po potrebi tudi skupinsko.

Središče je namenjeno odraslim, ki:

 • se želijo učiti;
 • si želijo učenje prilagoditi lastnim potrebam (izbira vsebin, ritma in tempa učenja);
 • jim fizični, časovni ali finančni pogoji preprečujejo, da bi se vključevali v običajne oblike izobraževanja.

Udeležencem so na voljo različne učne vsebine za samostojno učenje:

 • tuji jeziki (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in mnogi drugi);
 • računalništvo;
 • slovenski jezik;
 • druge splošno-izobraževalne vsebine s področja naravoslovja, družboslovja in številna druga.

 Prednosti učenja v središču:

 • dostopnost;
 • fleksibilnost;
 • brezplačnost;
 • lasten ritem učenja;
 • izbira učnih vsebin, gradiva in učne tehnologije;
 • individualna pomoč svetovalca.

 Strokovna podpora svetovalca je zagotovljena pri:

 • ugotavljanju interesov, učnih potreb in stopnje predznanja za določeno vsebino oziroma področje;
 • načrtovanju in spremljanju individualnega učenja pri samostojnem učenju;
 • motiviranju, spodbujanju in opolnomočenju za samostojno učenje;
 • uporabi gradiva, učnih virov in tehnologije pri samostojnem učenju;
 • posredovanju znanja o učenju, metodah in tehnikah učenja;
 • usmerjanju učnega procesa;
 • spremljanju napredovanja pri učenju.
Več o središčih za samostojno učenje
logotip Organiziramo samostojno učenje
Deklica se uči
učenje za računalniki
Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Skip to content