Zapri

Ekonomski tehnik

Zakaj vpis v program ekonomski tehnik (PT)?

To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva. Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

Kakšno je delo ekonomskega tehnika?

Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, kjer je zaposlen.

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • četrti letnik gimnazije ali
  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik

Predmetnik

Oznaka Programske enote KZ
M1 Poslovanje podjetij s projekti 14
M2 Ekonomika 9
M3 Delovanje gospodarstva 13
M6 Komercialno poslovanje (izbirni predmet) 6
M7 Upravno-administrativno poslovanje (izbirni predmet) 6
M8 Zavarovalne storitve 5
Praktični pouk vključen v modulih 18
Praktičn usposabljanje z delom 4
Odprti kurikulum 5
Poklicna matura 4

potrebno opraviti

Poklicna matura obsega

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Cenik šolanja ekonomski tehnik (PT)

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.220,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.420,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 322,00 €
2. obrok do 10. obroka 122,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 23,50€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content