Zapri

Nacionalni projekti

Poleg formalnega izobraževanja je CDI Univerzum dejaven tudi na področju neformalnega izobraževanja in projektnega sodelovanja.

Temeljne kompetence 2023-2029 (brezplačna izobraževanja)

Izobraževanja v okviru projekta Urnik izvedb Opis projekta Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029 Naslov projekta: Kompetence 2023-2029 OSR Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029 Vodilni partner konzorcija: CDI ...

Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje na CDI Univerzum je vključeno v mrežo središč za samostojno učenje. Središča so namenjena vsem odraslim, ki jim tradicionalne oblike izobraževanja iz kakršnih koli razlogov niso dostopne ali jim ne ...

Učna pomoč

Učna pomoč je pomoč, ki jo potrebujejo odrasli pri samostojnem učenju in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za zaposlovanje izobražujejo. Število ur učne pomoči je neomenejeno. Najpomembnejše pa ...

Razvoj kompetenc zaprtih oseb

Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe. Opis dejavnosti: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb v letih 2021 – 2023 CDI Univerzum skupaj s partnerji izvajamo usposabljanja za ...

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

CDI Univerzum se je v šolskem letu 2004/05 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Razvoj projekta in njegovo vpeljevanje v izobraževalne ...

Skip to content