Zapri

Bolničar – negovalec

Zakaj vpis v program bolničar – negovalec (SPI)?

Delo bolničarja – negovalca je zelo razgibane narave. Zaposlite se lahko v različnih socialnih zavodih in bolnišnicah, opravljanje dela je mogoče tudi na samih domovih oskrbovancev. Poklic omogoča spoznavanje najrazličnejših ljudi, kar vam bogati delovne izkušnje.

Kakšno je delo bolničarja – negovalca?

Poklic bolničarja – negovalca temelji na pomoči starejšim, bolnim in ostalim, potrebnim oskrbe, na njihovem domu, socialnem zavodu, zavodu za rehabilitacijo, v zdraviliščih in podobno. Delo je lahko tudi terensko, lahko ga opravljate v domu oskrbovancev. Bolničar – negovalec sodeluje v procesu zdravstvene nege, pri oskrbi in hrani, opravlja manj zahtevana dela s področja zdravstvene nege in higienske oskrbe oskrbovanca. Oskrbovancem nudi pomoč pri gibanju in transferju. Bolničarja – negovalca odraža njegov čut za delo z ljudmi, altruizem, simpatičnost, prijaznost in veselje do komunikacije.

Naziv strokovne izobrazbe: Bolničar-negovalec/ bolničarka-negovalka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Naravoslovje 6
P6 Družboslovje:
P6 – Sociologija 6
P6 – Geografija 6
P7 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 Nega in oskrba
  • pomoč pri življenskih aktivnostih POA
  • Prva pomoč PPO
  • Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami NBS
32
M2 Varovanje zdravja in okolja 1. higiena HIG
2. zdravstvena vzgoja ZVZ
3. zdrava prehrana ZPR
8
M3 Etika in komunikacija 1. komunikacija KOM
2. poklicna etika PET
3. zdravstveno in socialno varstvo ZSV
4. podjetništvo POD
8
M4 Gospodinjstvo 4
Praktični pouk vključen v modulih vključen v modulih vključen v modulih 25
Praktično usposablanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 30
Poklicna matura – pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja bolničar – negovalec

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.180,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.380,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 345,00 €
2. obrok do 10. obroka 115,00 €
Zaključni izpit 220 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 26,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content