Zapri

Bolničar – negovalec

Zakaj vpis v program bolničar – negovalec (SPI)?

Delo bolničarja – negovalca je zelo razgibane narave. Zaposlite se lahko v različnih socialnih zavodih in bolnišnicah, opravljanje dela je mogoče tudi na samih domovih oskrbovancev. Poklic omogoča spoznavanje najrazličnejših ljudi, kar vam bogati delovne izkušnje.

Kakšno je delo bolničarja – negovalca?

Poklic bolničarja – negovalca temelji na pomoči starejšim, bolnim in ostalim, potrebnim oskrbe, na njihovem domu, socialnem zavodu, zavodu za rehabilitacijo, v zdraviliščih in podobno. Delo je lahko tudi terensko, lahko ga opravljate v domu oskrbovancev. Bolničar – negovalec sodeluje v procesu zdravstvene nege, pri oskrbi in hrani, opravlja manj zahtevana dela s področja zdravstvene nege in higienske oskrbe oskrbovanca. Oskrbovancem nudi pomoč pri gibanju in transferju. Bolničarja – negovalca odraža njegov čut za delo z ljudmi, altruizem, simpatičnost, prijaznost in veselje do komunikacije.

Naziv strokovne izobrazbe: Bolničar-negovalec/ bolničarka-negovalka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Vpisni pogoji za SPI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Naravoslovje 6
P6 Družboslovje:
P6 – Sociologija 6
P6 – Geografija 6
P7 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 Nega in oskrba
 • pomoč pri življenskih aktivnostih POA
 • Prva pomoč PPO
 • Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami NBS
32
M2 Varovanje zdravja in okolja 1. higiena HIG
2. zdravstvena vzgoja ZVZ
3. zdrava prehrana ZPR
8
M3 Etika in komunikacija 1. komunikacija KOM
2. poklicna etika PET
3. zdravstveno in socialno varstvo ZSV
4. podjetništvo POD
8
M4 Gospodinjstvo 4
Praktični pouk vključen v modulih vključen v modulih vključen v modulih 25
Praktično usposablanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 30
Zaključni izpit – pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja bolničar – negovalec

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.180,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.380,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (102,00€ + 200,00€) 345,00 €
2. obrok do 10. obroka 115,00 €
Zaključni izpit 220 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 26,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Zaključni izpit

 • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content