Zapri

Zaključeni projekti

Poleg formalnega izobraževanja je CDI Univerzum dejaven tudi na področju neformalnega izobraževanja in projektnega sodelovanja.

Grundtvig učno partnerstvo Lit-Tech

Uspešno smo zaključili projekt Literacy and Adult Basic Education with Information Technologies, ki je bil financiran po programu Vseživljenjskega učenja – Grundtvig učno partnerstvo. V partnerskem konzorciju smo sodelovali z ...

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): ENTER – Supporting ...

Naslov projekta: ENTER –  Supporting marginalized young adults to enter labour market through innovative Career Mentoring Model (Podpora mladostnikom iz različnih ranljivih skupin, ki vstopajo na trg dela preko inovativnega modela kariernega ...

Razvoj kompetenc zaprtih oseb

Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe. Opis dejavnosti: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb v letih 2021 – 2023 CDI Univerzum skupaj s partnerji izvajamo usposabljanja za ...

The Chrysalis and the Butterfly

Opis projekta: Projekt se je začel zaradi težav s katerimi se srečujejo izobraževalci (učitelji, prostovoljci, itd.), ki izvajajo različne izobraževalne vsebine za zapornike. Poučevanje v zaporih je drugačno od poučevanja v šolah: ...

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): Eurepean senior exchange

Opis projekta: Projekt je ciljno usmerjen v izobraževanje starejših odraslih, in sicer v razvoj njihove mobilnost. Preko tega zasleduje tudi cilje, kot sta izgradnja in krepitev evropske identitete. Širša cilja sta medgeneracijsko ...

Erasmus+ COOL ‒ Communities of open learning in european adult ...

Opis projekta: Kot izobraževalci odraslih ugotavljamo, da so perspektive učečih se odraslih še posebej raznolike, hkrati pa vzporedne z neposrednimi potrebami vključujoče demokratične družbe, ki se nenehno spreminja. Preučili smo izzive ...

Skupaj v digitalni svet

Brezplačno za vse starejše od 30 let Skupaj v digitalni svet Trajanje projekta 30.6.2023 – 31.12.2023 Skupinsko izobraževanje (10-15 udeležencev) Termini: dopoldan od 9:00 do 13:00, popoldan od 16:30 – 20:15 v živo v naši ...

Svetovanje v izobraževanju odraslih (2016 – 2022)

OPIS DEJAVNOSTI: V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo ...

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): Remake the Story (Predelana ...

Opis projekta: Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, v svojem letnem poročilu 2018 navaja, da izobraževanje lahko pripomore v procesu rehabilitacije in zmanjšuje negativne učinke zapora, zato bi morali ...

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednjeslovenska regija TRAJANJE PROJEKTA: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022 PARTNERJI: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana – vodja konzorcija AGORA d.o.o., Parmova 53 – ...

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

OPIS DEJAVNOSTI: V okviru javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za izobraževanje zaposlenih oseb. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati ...

Neformalno izobraževanje in usposabljanje 2019 – 2021

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za brezposelne osebe. OPIS DEJAVNOSTI: Za razvoj delovnih kompetenc sta Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenila sredstva ...

1 2 4
Skip to content