Zapri

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednjeslovenska regija

TRAJANJE PROJEKTA: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

PARTNERJI:

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Razmah informacijske dobe, hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak s časom, se je potrebno ves čas učiti in se izpopolnjevati. Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…

Programi so za vse udeležence, ki izpolnjujejo vstopne pogoje (izobrazba ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola ter starost 45+) brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

projektnem partnerstvu poleg CDI Univerzuma, ki je vodja projekta, sodelujejo in izvajajo programe tudi: AgoraCPUBIC in Glotta Nova.

CILJI PROJEKTA

  • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let.

CILJNA SKUPINA

  • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

OPIS PROJEKTA

  • V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
  • Programi so za vse udeležence, ki izpolnjujejo vstopne pogoje (izobrazba ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola ter starost 45+) brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  • projektnem partnerstvu poleg CDI Univerzuma, ki je vodja projekta, sodelujejo in izvajajo programe tudi: AgoraCPUBIC in Glotta Nova.

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Več o ponudbi brezplačnih izobraževalnih programov v vaši bližini lahko poiščete na spletnih straneh partnerjev:

Informacije in prijave:

Pogoji:

  • Status: Zaposleni ali brezposelni (prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb ZRSZ)
  • Starost: 45+
  • Izobrazba: ISCED 3 (srednja šola ali nižja)

Brezplačni tečaji

Javno veljavni programi UŽU - Usposabljanje za življensko ...

UŽU programi: Beremo in pišemo skupaj; Most do izobrazbe; Knjige so zame.

Učenje slovenščine za tujce (TPK)

Ponujamo programe za učenje slovenščine, spoznavanje slovenske kulture in okolja.

Priprave za pridobivanje izpita, kvalifikacije oz. certifikata (TPK)

V programih priprav, ki trajajo 30 ur, ponujamo odraslim različne priložnosti.

Računalniška pismenost za odrasle (TPK)

Skoraj tretjina sredstev za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjenih različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s pomočjo računalnika in spleta.

Učenje tujih jezikov (TPK)

Jezikovni programi so na različnih stopnjah od A1 – preživetvena raven, A2 – vmesna raven, B1 – osvežitvena raven in B2 – višja raven kjer lahko svoje znanje jezika osvežite, ga nadgradite ali se lotite osvajanja jezika čisto na novo.

Osebna rast in poklicni razvoj (TPK)

Programi so namenjeni razvoju poklicne kariere, osebnostnega razvoja in kakovostnejšega življenja

Skip to content