Zapri

Zakaj vpis v program vrtnar (SPI)?

Vrtnarji se usposobijo za oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, za opravljanje različnih del v vrtnarski pridelavi, usposobijo se za pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu s standardi, osvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin in okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za prodajo izdelkov in storitev.

Kakšno je delo vrtnarja?

Vrtnar pri svojem delu pripravlja tla za setev in sajenje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin, izbira ustrezne substrate za posamezno vrtnino in izračunava in uporablja ustrezne količine gnojil za vrtnine in okrasne zelnate rastline in pripravlja semensko blago, sadi vrtnine, ustrezno oskrbuje vrtnine.

Naziv strokovne izobrazbe: vrtnar/ vrtnarka

Pogoji za vpis

 • uspešno zaključen program osnovnošolskega izobraževanja ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Vpisni pogoji za SPI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

 

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik KT
P1 Slovenščina 12
P2 Matematika 12
P3 Tuji jezik 9
P4 Umetnost 2
P5 Družboslovje 6
P6 Naravoslovje 3
P11 Športna vzgoja 7

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik KT
M1 IKT in osnove poslovnega komuniciranja 5
M2 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 4
M3 Osnovne podjetništva on prodaje 5
M4 Osnove rastlinske predelave z varstvom rastlin 5
M5 Osnove upravljanja s stroji in napravami 5
M6 Osnove hortikurture 10
M8 Urejanje zelenih površin 13
M10 Drevesničarstvo in trsničarstvo 10
Praktični pouk 24
Praktično usposabljanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 28
Zaključni izpit
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– izdelek oziroma storitev in zagovor
2

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja vrtnar

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.000,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.200,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (100,00€ + 200,00€) 300,00 €
2. obrok do 10. obroka 100,00 €
Zaključni izpit 230 €
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 22,30€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Zaključni izpit

 • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content