Zapri

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): Eurepean senior exchange

Opis projekta:

Projekt je ciljno usmerjen v izobraževanje starejših odraslih, in sicer v razvoj njihove mobilnost. Preko tega zasleduje tudi cilje, kot sta izgradnja in krepitev evropske identitete. Širša cilja sta medgeneracijsko sodelovanja in vseživljenjsko učenje, ki sta pomembna za zdravje in duha vseh vključenih.

Projekt bo povezal starejše odrasle iz različnih držav članic. Starejši odrasli si pogosto ne morejo privoščiti mednarodnih povezovanj ali izobraževanj. Razlogi so lahko različni ‒ ekonomski, zdravstveni, ali pa gre za nerazumevanje jezika. Projekt je zaradi naštetih dejavnikov usmerjen v dva temeljna cilja:

  1. starejšim pomagati izboljšati znanje skupnega jezika (angleščine),
  2. hkrati pa se posvetiti njihovemu digitalnemu opismenjevanju.
ESE logotip
Sofinancira prigram Evropske unije Erasmus+

Tako bomo starejše odrasle opolnomočili za vzpostavitev in vzdrževanje stikov tudi zunaj meja svoje države. V okviru projekta bodo ta znanja in izkušnje pridobivali tudi na mednarodni izmenjavi, in sicer ob podpori sodelujočih partnerjev. Tovrstna izmenjava je bistvenega pomena, saj sta med potovanjem po Evropi potreba in motivacija po uporabi in učenju tujega jezika velika in se morajo starejši »po sili razmer« aktivno vključevati v različne pogovore.

Na drugi strani pa se na evropski ravni kažejo velike potrebe po izobraževanju in razvoju kompetenc vseh tistih oseb, ki delajo s starejšimi.

Cilji projekta:

  • razvoj in krepitev kompetenc izobraževalcev, ki delajo s starejšimi odraslimi;
  • izmenjava najboljših metod, praks in nasvetov za izobraževalce;
  • izdelava spletnih vodičev (ang. tutorials), ki bodo brezplačno na voljo na spletnih straneh;
  • izdelava strani na socialnih medijih;
  • učenje skupnega evropskega jezika – angleščine (po Callan metodi) in učenje uporabe IKT orodij, ki bodo starejšim odraslim v pomoč, ne le za čas trajanja projekta, ampak bodo usvojene veščine lahko uporabljali tudi kasneje;
  • seznaniti starejše odrasle o tveganjih, ki jih prinaša splet: od zelo aktualnih lažnih novic (t. i. »fake news«) do prepoznavanja škodljivih spletnih strani, oglasov in podobnega;
  • spodbujanje in krepitev mednarodnih ter medgeneracijskih stikov z uporabo IKT tehnologij, kar je še posebej pomembno v današnjih časih, ko nam je koronakriza preprečila ali bistveno okrnila fizične stike.

Glavni cilj: Izmenjava dobrih praks
Trajanje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
NosilecHand in Hand To A Social Tomorow – HIHTAST vzw (Belgija)
Spletna stran projekta: www.europeanseniorexchange.eu
Partnerji:

Skip to content