Zapri

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

OPIS DEJAVNOSTI:

V okviru javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za izobraževanje zaposlenih oseb. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več informacij

CDI univerzum logotip

Nosilec projekta

Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Partnerji

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih.

CILJNE SKUPINE: Ciljna skupina so vsi zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

AKTIVNOSTI: Izvajanje brezplačnih programov iz vsebin: računalništva, tujih jezikov, slovenskega jezika za tujce, zdravja na delovnem mestu, komunikacije, motivacije, reševanja konfliktov, prilagajanja na spremembe in druge splošne neformalne vsebine. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

REZULTATI: Izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in z nižjo izobrazbo. Kazalniki učinka: V projekt bo od junija 2016 do marca 2017 vključenih 2197 udeležencev. Kazalnik rezultata: Pričakujemo 2153 udeležencev, ki bodo uspešno zaključili izobraževalni program.

TRAJANJE PROJEKTA: 2016  – 2022

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Logo-CDI UNIVERZUM
Skip to content