Zapri

ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): ENTER – Supporting marginalized young adults to enter labour market through innovative Career Mentoring Model

Naslov projekta: ENTER –  Supporting marginalized young adults to enter labour market through innovative Career Mentoring Model
(Podpora mladostnikom iz različnih ranljivih skupin, ki vstopajo na trg dela preko inovativnega modela kariernega mentorstva.)

Opis projekta:

V svetu je po podatkih Eurostata v letu 2018 dobra četrtina mladih (med 16. in 29. letom) živela na robu revščine ali socialne izključenosti. Ti mladostniki zaradi različnih razlogov niso imeli enakih možnosti kot njihovi vrstniki, da bi se lahko ustrezno in kakovostno pripravili bodisi na šolanje bodisi na nadaljnje življenje – vstop na trg dela. Gre za mlade, ki niso vključeni v nobeno obliko izobraževanja ali dela, za migrante, invalide, osebe, ki imajo kriminalno ozadje ipd. Ti v procesu načrtovanja lastne karierne poti prepogosto zavzemajo le pasivno vlogo, kar na vse bolj zahtevnem trgu dela ni dovolj.

logotip projekta ENTER

Izobraževalci odraslih bodo z inovativnim modelom kariernega mentorstva znali podpirati vključevanje in zaposljivost mladih iz ranljivih skupin. Tako bi mladim iz ciljne skupine lahko nudili kakovostno pomoč pri premagovanju ovir na poti do zaposlitve.

V projekt bosta vključeni dve ciljni skupini: izobraževalci odraslih in mladostniki iz ranljivih skupin. Med tekom projekta bodo izdelane smernice, ki bodo izobraževalcem odraslih pomagale pri delu, prav tako pa se bo pripravilo učno gradivo za tutorje in mentorje, ki bodo kasneje v praksi tudi delali z mladimi.

V projekt je vključenih 7 partnerjev, vodilna organizacija je francoski Eurotracks, sicer pa sodelujejo še združenje MINTIES BITES iz Litve, Step by step Islandija, APRICOT TRAINING MANAGEMENT LTD iz Anglije, ciprski STANDO LTD, bolgarsko združenje »To Preserve the Woman« in Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

Cilji projekta:

  • opolnomočiti izobraževalce odraslih z inovativno metodologijo karierno orientiranega mentorstva, ki bo pospešil vključevanje in zaposlovanje nižje kvalificiranih mladih iz različnih ranljivih skupin;
  • podpreti izobraževalce odraslih pri širjenju njihovih storitev z inovativnim kurikulumom in metodologijo za karierno mentorstvo ter pri oglaševanju visoko kakovostnih izobraževalnih storitev v organizacijah in institucijah za neformalno izobraževanje;
  • opolnomočiti izobraževalce odraslih in jim omogočiti, da bodo lahko uspešno podpirali individualni karierni razvoj in ambicije nižje kvalificiranih, nezaposlenih mladih ter jim tako pomagali pri usklajevanju njihovega znanja z visokimi zahtevami trga dela;
  • pomočjo novega orodja negovati zaposlovanje in socialno izobraževalni ter osebni razvoj nižje kvalificiranih mladih iz različnih ranljivih skupin. To orodje bo razvito s ciljem, da bi ciljna skupina pridobila in razvila kakovostne spretnosti in kompetence na področju kariernega upravljanja.

Glavni cilj: Inovacije

Trajanje: 1. 9. 2020–31. 1. 2023

NosilecEurotracks (Francija)

Partnerji:

logotip sofinanciranje ERASMUS+
logotip projekt ENTER
Skip to content