Zapri

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (100-urni program)

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (KRATICA BIPS)

je javnoveljavni izobraževalni program za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti. Posebnost programa je hkratna navzočnost staršev in otrok.

Financirana ciljna skupina (udeleženec) so:

  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj) in/ali
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več in/ali
  • tujci (začetni jezikovni tečaj slovenskega jezika).

Izobraževanje izberite preudarno! Istega posameznika vključimo samo v eno brezplačno izobraževanje, ki so na voljo v projektu udeležencem, ki izpolnjujejo vsaj eno od omenjenih kategorij!

Temeljni namen programa UŽU – BIPS je dvigniti raven pismenosti in temeljnih zmožnosti staršev in skrbnikov, ki imajo otroke v začetnih razredih OŠ ter jih s tem opremiti za lastno učenje in za pomoč otrokom v začetnih obdobjih opismenjevanja. Dolgoročnejši namen je zmanjšanje negativnih učinkov medgeneracijskega prenosa nizkih ravni pismenosti v družinah, ki so jih v Sloveniji potrdile številne raziskave otrok, mladine in odraslih, predvsem v družinah iz različnih ranljivih skupin odraslih, kamor potencialno uvrščamo tudi starše z doseženimi nižjimi ravnmi izobrazbe.

Program UŽU – BIPS je zasnovan enovito po vsebinskih sklopih, ki izhajajo iz poudarjenih in manj poudarjenih temeljnih zmožnosti. Program obsega obvezni in odprti del, ki ga določi izvajalec programa. Odprti del programa izvajalec programa prilagodi posebnostim in potrebam udeležencev.

Program sestavljajo naslednja področja

  • Učenje učenja
  • Sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost)
  • Matematične zmožnosti
  • Digitalna pismenost
  • Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti

Celovit program je objavljen na tej povezavi.

2−krat ali 3-krat  tedensko, popoldne, po navadi  od 16.30 do 19.30. Srečanja potekajo v živo.

Informacije in prijava

Organizator izobraževanja:

skupaj_i_feel_EU2
Skip to content