SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA

Naziv: Sklep o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih 2015

Informiranje in svetovanje za odrasle po modelu informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju

Izvajalec: CDI Univerzum,

Financer:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Cilji:
  – Svetovalno središče Ljubljana svetovancem zagotavlja celosten svetovalni proces, s katerim si pomagajo pri odločanju in poteku izobraževanja in učenja pred vključitvijo, med in po izobraževanju.
 • Sodelovanje z drugimi ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter organizacijami, ki delujejo na področju razvoja človeških virov v regiji.

 

 • Ciljne skupine:
  – informiranje in svetovanje vsem ciljnim skupinam odraslih v regiji

  • mladi (osipniki),
  • + 50,
  • zaposleni/manj izobraženi,
  • ter druge ranljive skupine odraslih

Aktivnosti:
– informiranje, nasvetovanje, ovrednotenje, svetovanje, usposabljanje, zastopanje, povratne informacije za osebe, ki se želijo izobraževati, učiti in karierno napredovati.

Trajanje: od 1. 1. 2015 – 31.12. 2015