Zapri

NPK nepremičninski posrednik

Vsebina usposabljanja

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Trajanje

60 ur
Pričetek usposabljanja: 22. 5. 2024. Usposabljanje bo potekalo 3x tedensko.

Cena usposabljanja

Cena: 650,00 z DDV

Pogoji

 • Višješolska strokovna izobrazba ali
 • Srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor ali
 • Srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor.

Prijava in informacije

Spletna prijava

NPK nepremičninski posrednik

22. 5. 2024

22. 5. 2024
Prijavite se
Skip to content