Zapri

Razpis za vpis v šolsko leto 2024/25

Bi želeli nadaljevati in dokončati osnovno ali srednjo šolo? Si želite pridobiti nov poklic?

Vabimo vas, da se vključite v srednješolske programe ali program osnovna šola za odrasle v šolskem letu 2024/2025.

Vpisi bodo na CDI Univerzum, Grošljeva 4 v Ljubljani, tel.: 01/583 92 70, e-naslov: info@cdi-univerzum.si.

Za srednješolske programe bomo vpisovali od 26. 8. 2024 dalje.

Vpisni pogoji

 • za SPI in SSI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.
 • za gimnazijo: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 18 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Za nadaljevanje in dokončanje izobraževanja ali za izbiro ustreznega izobraževalnega programa za odrasle ter pridobitev novega poklica smo vam za svetovanje na voljo ves čas, tudi v poletnih mesecih. Svetujemo osebno, po telefonu ali po e-pošti. Kontaktirajte nas na 01/583 92 70 oziroma na  info@cdi-univerzum.si.

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z  vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela v tednu od 30. 09. 2024.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Merila za priznavanja predhodnega znanja v izrednem izobraževanju

Udeležencem se prizna predhodno pridobljeno znanje in spretnosti, če izkažejo, da je znanje po vsebini, obsegu in po zahtevnosti v celoti ali deloma ustreza splošnim ciljem in predmetno ali modularno specifičnim kompetencam, ki so določene z izobraževalnim programom, ki ga izvaja CDI Univerzum, ne glede na to, kje in kako jih je udeleženec pridobil. Več lahko preberete v  Merilih za priznavanja predhodnega znanja v izrednem izobraževanju  ter v spletni učilnici Praktično usposabljanje pri delodajalcu.

Pridružite se množici zadovoljnih slušateljev izobraževanja odraslih na CDI Univerzum!

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content