Zapri

Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije (CVŽU LUR) omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. Projekt bo s pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih skladov potekal do konca leta 2013. Vse dejavnosti CVŽU LUR so brezplačne in dostopne vsem, ki si želijo pridobiti določena znanja.

Cilj partnerstva je tudi vzpostaviti spletni portal, ki bo promoviral dejavnosti CVŽU, članom mreže in vsem uporabnikom pa omogočal uporabo baz podatkov in gradiv za samostojno učenje, promoviral vseživljenjsko učenje in omogočal dostop do informiranja in svetovanja.

Tekoče informacije o dogodkih, predavanjih, seminarjih in ostalih izobraževalnih dejavnosti v okviru projekta CVŽU lahko sledite na spletni strani projekta in na spletni strani CDI Univerzuma.

Brošura ob zaključni konferenci projekta Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije, oktober 2013: Učeča Ljubljanska urbana regija – Utrinki delovanja Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije v obdobju od 2008 do 2013

CDI univerzum logotip
center vsezivljenskega ucenja LUR
Skip to content