Zapri

Digitalna pismenost v izobraževanju odraslih

Poročilo o izvedbi aktivnosti o financiranju organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2013 (pogodba št. 3330-13-054007/7).

Predmet pogodbe:

 • izvedba aktivnosti na področju izobraževanja odraslih – program Osnovne šole za odrasle,
 • priprave in izvedbe delavnic s področij Informacijsko komunikacijske tehnologije

Oba programa je financiralo MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

1 . Aktivnosti na področju izobraževanja odraslih so bile usmerjene v program Osnovne šole z namenom, da prispevajo k hitrejšemu uresničevanju ciljev pri razvoju in izvajanju vseživljenskega učenja na področju izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji.

2. Na področju INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE so bile aktivnosti usmerjene v pripravo, organizacijo in izvedbo delavnic, ki bodo prispevale k usmerjeni uporabi IKT področju izobraževanja odraslih.

CDI univerzum logotip

V namen uvajanja e-izobraževanja na področju izobraževanja odraslih so bile pripravljene in izvedene delavnice s področij:

 • digitalne pismenosti
 • izobraževanja na daljavo
 • tutorskega sistema izobraževanja na daljavo

Delavnice so bile namenjene:

 • vsem članicam Zveze ljudskih univerz Slovenije
 • njihovim izobraževalcem – učiteljem, predavateljem, zunanjim izvajalcem izobraževanj ter organizatorjem izobraževanj

Uresničevanje ciljev delavnic smo gradili na:
Usposabljanju izobraževalcev – učiteljev, predavateljev, da bodo v pedagoškem procesu izobraževanja odraslih smiselno uporabljali informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Znanja in kompetence, ki jih morajo imeti izobraževalci, so pogoj, da lahko sledijo generacijam učencev, ki so vedno bolj informacijsko pismeni.

Izobraževalci v procesu vseživljenjskega učenja izobraževanja odraslih, ki imajo pridobljene e-kompetence, bodo lahko izvajali e-izobraževanje in sledili razvoju na tem področju. Učiteljeva vloga se v procesu učenja spreminja in je vse bolj usmerjena v pomoč učencem, da postanejo samostojni v procesu vseživljenjskega učenja.

Skupna udeležba na vseh delavnicah (3 delavnice po 2 skupini) je bila 62 udeležencev.

Digitalna pismenost – 18 udeležencev
Izobraževanje na daljavo – 21 udeležencev
Tutorski sistem v izobraževanju na daljavo – 23 udeležencev

 • PRIPRAVA DELAVNIC je potekala v obdobju od podpisa pogodbe 20. 9. 2013 do prve izvedbe delavnice 8. 10. 2012.
 • AVTORJI DELAVNIC: Maja Vičič Krabonja, Simon Dražič, Marija Mustar, Martin Mele, Marko Peršin
 • TEHNIČNA PODPORA : Tatjana Babić
 • IZVEDBA DELAVNIC je potekala v obdobju od 8. 10. 2013 do 14. 11. 2013. Vsaka delavnica se je izvajala v dveh skupinah; aktivnosti so potekale živo in na daljavo. Za vsako delavnico smo pripravili spletno učilnico, v kateri so vsa gradiva, ki smo jih uporabljali pri njeni izvedbi. Pri tem smo v celoti upoštevali usmeritev, da udeležencem v maksimalni meri zagotovimo gradiva, ki so se že uporabljala v različnih projektih in so prosto dostopna. Vsa gradiva smo v digitalni obliki integrirali v pripadajoče spletne učilnice. Tako jih bodo udeleženci po izobraževanju lahko uporabljali v učečem okolju svojega delovnega področja.

3. ZGRADBA IN VSEBINA E-UČILNIC

Vse tri e-učilnice so sestavljene iz poglavij, ki so bila pripravljena za izvedbo posameznih srečanj in dela na daljavo. V uvodnem poglavju sta bila pripravljena forum novic ter forum za pomoč udeležencem delavnic. Preostala poglavja so bila sestavljena iz rubrik: Splošni del, Gradiva in Naloge.

DIgitalna pismenost

Delavnica:
DIGITALNA PISMENOST: 16 ur ; 12 ur v živo – dve srečanji po 6 ur; 4 ure na daljavo

Izobraževanje na daljavo

Delavnica:
IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO: 32 ur; 12 ur v živo- dve srečanji po 6 ur; 20 ur na daljavo

Tutorski sistemi

Delavnica:
TUTORSKI SISTEM V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH: 16 ur; 12 ur v živo – dve srečanji po 6 ur; 4 ure na daljavo

Delavnica:
SPREMLJANJE IN EVALVACIJA USPOSABLJANJA

Evalvacijski vprašalnik: V vsaki delavnici je je potekalo sprotno spremljanje in evalvacija usposabljanja v živo in tudi pri na delu na daljavo. Po zaključenem usposabljanju smo za evalvacijo vsake delavnice uporabili anketni vprašalniki in reflektivna vprašanja. Udeleženci so na vprašalnik odgovorili na daljavo.

5. UGOTOVITVE SPREMLJANJA/ANALIZA EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA

Delavnic se je udeležilo 62 udeležencev:

 • Digitalna pismenost – 18 udeležencev
 • Izobraževanje na daljavo – 21 udeležencev
 • Tutorski sistem v izobraževanju na daljavo – 23 udeležencev

Odgovori na vprašanja v evalvacijskem vprašalniku so dali naslednje rezultate:

Analiza 1
Analiza 2
Analiza 3
Analiza 4

Komentarji udeležencev:

Odlične vsebine, zelo uporabne. Končno nekaj novega. Odlična predavatelja Maja in Simon!

Mogoče bi delavnice raje izvedli junija ali septembra.

Še več predstavitev novosti, še podrobnejša obravnava, še več dejavnosti.

Želim si še nadaljevanja.

Predavatelji so bili strokovni in dostopni za vprašanja udeležencev. Pomagali so nam pri ustvarjanju svoje spletne učilnice. Pripravljeni so bili pomagati pri reševanju težav.

Vse pohvale predavateljski ekipi! Uporabno, sodobno, izvedela sem veliko novih in koristnih vsebin. Navdušena sem nad spletno učilnico.

Mislim, da bi bilo več udeležbe, če bi bile delavnice dopoldan.

Želel bi, da bi na izobraževalni inštituciji bila oseba pri kateri bi lahko dobil nujno pomoč, v primeru, če bi se ustavil na slepi točki.

To je bil eden redkih “pametnih” programov.

Le tako naprej. Take delavnice bi še želel obiskati. Hvala, bilo je odlično.

Dobil sem veliko uporabnega znanja in me je to delo navdušilo za v naprej. Takega usposabljanja si še želim.

Zahvala in pohvala izvajalcem delavnice (in tistim, ki so sodelovali pri pripravi gradiva za delavnice) za dobro pripravljene delavnice, strokovno vodene in izvedene v prijetnem vzdušju. Veliko primerov je izhajalo “iz življenja” in našega dela. Teorija in gradivo pa sta bila skrbno izbrana (ni bilo” balasta”). Sodelovanje med predavatelji je bilo odlično (dobri odnosi).

Super izvedba, koristno. Mogoče preveč natrpano, preveč novega za tako kratek čas.

Take delavnice bi še želel obiskati. Hvala, bilo je odlično.
Želim si dodatnih izobraževanj na tem področju.

6. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Spremljava in evalvacija izvedbe celotnega cikla usposabljanja sta pokazali, da je področje e- izobraževanja med udeleženci prepoznano kot pomembno in vse bolj pričakovano na področju izobraževanja odraslih.

V posameznih skupinah so bili udeleženci z različnim predznanjem na področju digitalne pismenosti. Prav tako so bile prisotne razlike v strukturi delovnih področij v katerih delajo: vodstveni delavci, organizatorji izobraževanja in izobraževalci. Kljub temu so udeleženci v vseh skupinah aktivno sodelovali in želeli sprejemati vsebine, ki so jih predstavljali avtorji. Pri delu na daljavo so opravljali naloge in sodelovali v forumih. Na srečanjih v živo so vključevali primere iz njihovega delovnega okolja in pri predavateljih iskali informacije, kako bila lahko uvajali e-izobraževanje.

Ugotovimo lahko, da so bili cilji usposabljanja doseženi. Ob tem pa se je pokazalo, da so izražena pričakovanja udeležencev usmerjena v nadaljevanje usposabljanja e-izobraževanja v njihovih delovnih okoljih. Na podlagi opravljene analize tega primera bi bilo primerno pripraviti nadaljnja usposabljanja in druge oblike sodelovanja z zavodi za izobraževanje odraslih pri uvajanju e- izobraževanja.

Na delavnicah je prihajalo do razmišljanj in pobud, da bi se morale Ljudske univerze medsebojno povezovati na projektih uvajanja e-izobraževanja. Poudarjeni so bili skupni standardi in vključitev posameznih skupnih storitev, da se doseže racionalno uvajanje e-izobraževanja, ki mora biti prilagojeno odraslim.

7. BESEDA AVTORJEV

Delavnice smo vsebinsko zasnovali z namenom, da vzpodbudimo aktivnosti e-izobraževanja na področju odraslih. Združili smo znanja iz različnih projektov, ki so se izvajali in še potekajo v slovenskem šolskem prostoru. V tem smo videli prednosti, da se primeri dobre rabe pranašajo tudi na področje izobraževanja odraslih.
Upamo, da nam je s temi delavnicami uspelo vzpodbuditi aktivnosti in razmišljanja po nujni integraciji znanj s področja informacijske pismenosti in jih ponuditi udeležencem. S tem bi začeli uresničevati tudi cilj vseživljenjskega učenja na področju digitalne pismenosti.

Avtorji delavnic : Marko Peršin, Maja Vičič Krabonja,Simon Dražič, Martin Mele, Marija Mustar.

Skip to content