Zapri

Informiranje in svetovanje za odrasle po modelu informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih in podporne dejavnosti za brezposelne

Opis
Portal OSV  je namenjen za pomoč brezposelnim in vsem, ki želijo pridobivati oziroma izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in samoiniciativnosti, kar naj bi prispevalo k večji zaposljivosti.

Izvajalec: CDI Univerzum.

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pogodba št. 3330-15-054003/3 o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2015.

Logotip Portal OSV

Cilj:

  • Vzdrževanje razvitega portala :
    • vsebinska podpora; »Osnovne spretnosti in veščine – OSV«,
    • delujoč portal in posodabljanje vsebin.
  •  Diseminacija – izobraževanje mentorjev v središčih za samostojno učenje in drugih zainteresiranih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za uporabo portala: usposobljeni strokovni delavci za uporabo portala in širitev uporabe med brezposelnimi in drugimi ciljnimi skupinami odraslih.

Ciljne skupine: 

  • Brezposelni in drugi odrasli, katerih delavna mesta so ogrožena
  • Mentorji v središčih za samostojno učenje in drugi zainteresiranih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih

Aktivnosti:

  • Spremljanje informatika po vsebinskih sklop in, skrb za delujoči portal, reden pregled portala in vzdrževanje povezav, dodajanje novih povezav. Objavljanje informacij, odgovarjanje na vprašanja ter usmerjanje oseb, ki se obračajo na upravitelja portala.
  • Izvedba 4 delavnic za izobraževanje mentorjev v središčih za samostojno učenje in drugih zainteresiranih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za uporabo portala.

 Trajanje: od 15. 5. 2015 do 30. 10. 2015

Skip to content