Zapri

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016

Študijski krožki

OPIS DEJAVNOSTI: Študijski krožki so manjše skupine (5 do 12) ljudi za neformalno učenje, ki se skupaj, ob rednih srečanjih, učijo, zbirajo in družijo. Udeleženci študijskih krožkov si izmenjujejo znanja, veščine in informacije in ustvarjajo nova znanja, s čimer se ob kvalitetno preživetem času, osebnostno razvijajo in bogatijo.

Udeležba študijskih krožkov je brezplačna, ker jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preko razpisa. Sredstva za delovanje študijskih krožkov je pridobil Center za dopisno izobraževanje Univerzum. Vodijo jih mentorji, ki so se usposabljali na Andragoškem centru Slovenije. Le-ta v Sloveniji vodi projekt študijskih krožkov, več o delovanju in razvoju študijskih krožkov po Sloveniji si lahko preberete tudi na spletni strani http://sk.acs.si/.

CDI univerzum logotip

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

PARTNERJI: 

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016, po pogodbi št. C3330-16-054002/12.

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: 

Delovali bodo 3 študijski krožki z naslednjimi vsebinami:

  • Cankarjevih 140 let,
  • Ljubljanica skozi zgodovino,
  • Zeliščarstvo.

CILJNE SKUPINE: Vse ranljive skupine

AKTIVNOSTI: 30 urni študijski krožki (3 x)

REZULTATI:

  • razstava življenja in dela Ivana Cankarja in slovenske moderne v besedi in sliki. Razstava bo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika.
  • razstava v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, ki bo sistematičen in pregleden povzetek in pregled področij, povezanih z Ljubljanico.
  • razstava pridelanega cvetja, zelišč in zelenjave na fotografijah, ki bo v Domu upokojencev Vrhnika.

TRAJANJE: 1.10. 2015 – 30.09. 2016

Skip to content