Zapri

Neformalno izobraževanje in usposabljanje 2019 – 2021

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za brezposelne osebe.

OPIS DEJAVNOSTI:

Za razvoj delovnih kompetenc sta Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenila sredstva brezposelnim osebam za usposabljanje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V ta namen bomo izvedli priprave za pridobitev:

  • NPK posrednik za nepremičnine
  • NPK za pomočnika natakarja
  • NPK socialni oskrbovalec na domu

70 usposobljenimi osebami: socialni oskrbovalec na domu 15 udeležencev, posrednik za nepremičnine 30 udeležencev in pomočnik natakarja 25 udeležencev. S tem bodo brezposelne osebe postale lažje zaposljive. Mnogim se že obeta zaposlitev.

CDI univerzum logotip

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

FINANCER: Zavod RS za zaposlovanjeOE Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Financiranje izvajanja programov neformalno izobraževanje in usposabljanje 2019 – 2021, po pogodbi št.

  • 11041-1540/2019-7 (NPK za pomočnika natakarja),
  • 11041-1539/2019-7 (NPK socialni oskrbovalec na domu),
  • 11041-1964/2019-7(NPK posrednik za nepremičnine).

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: izboljšanje možnosti za zaposlitev brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni in zmanjšanje strukturnega neskladja na tgru dela. Usposabljanje brezposelnih oseb za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

CILJNE SKUPINE: Brezposelni

AKTIVNOSTI: Priprave za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

REZULTATI: 70 oseb usposobljenih za pridobitev NPK

TRAJANJE: 5. 9. 2019 do 30. 9. 2021

Skip to content