Zapri

Podpornih dejavnosti za izobraževanje odraslih v letu 2019: organizacija in izvedba programov izobraževanj in promocije

Podpornih dejavnosti za izobraževanje odraslih v letu 2019: organizacija in izvedba programov izobraževanj in promocije

OPIS DEJAVNOSTI:

  • usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobrazževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti
  • programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje  oziroma
  • promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

CDI univerzum logotip

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA:

Podporne dejavnosti za izobraževanje odraslih v letu 2019

Program zajema 9 področij (tematskih sklopov), ki se mestoma prepletajo med seboj. S pomočjo izvedenih aktivnosti v delavnicah bomo prispevali k razvoju kompetenc izobraževalcev in organizatorjev za krepitev socialnih veščin in spretnosti, pridobivanja znanja in informacij, krepitvi moči in motiviranosti, aktivnemu pristopu k reševanju socialne in zaposlitvene situacije ter pridobitvi novih delovnih izkušenj dolgotrajno brezposelnih oseb.

Trajanje posameznih sklopov je namreč odvisno od predznanja udeležencev in od njihovega tempa osvajanja posameznih vsebin. Vsebina programa se lahko prilagodi predznanju in potrebam udeležencev.

Promocijska aktivnost:

Cilj promocijske aktivnosti je ozaveščanje ciljne populacije z vsebinami strategije dolgožive družbe, predvsem o nujnosti povečanja dostopnosti IKT storitev in povečanju digitalne pismenosti in e-znanja starejših ter o pravicah in možnostih, ki jim ga omogoča njihovo lokalno in širše okolje skozi različne oblike dejavnosti, aktivnosti, izobraževanj …

Izvajalci okrogle mize bodo poudarjali uporabo IKT kot pripomoček v vsakdanjem življenju, pozitiven vpliv te tehnologije na njihovo socialno življenje, predvsem pa na kakovostnejše življenje celotne družbe.

CILJNE SKUPINE:

Podporne dejavnosti za izobraževanje odraslih v letu 2019

Program je namenjen organizatorjem izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Usposabljanje se bo izvajalo za organizatorje izobraževanja odraslih in izobraževalcev za izvajanje programov za ranljive ciljne skupine brezposelnih (starejši od 50 let).

V program se lahko torej vključijo vsi tisti organizatorji in izobraževalci, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjeno ciljno skupino brezposelnih. S pridobljenimi znanji, ki jih program ponuja, se bodo usposobili za strokovno, samostojno in kvalitetno delo.

Promocijska aktivnost:

Okrogla miza se bo odvijala na 19. Festivalu za tretje življenjsko obdobje (1.–3. oktobra 2019), zato so glavna ciljna skupina starejši odrasli, in sicer kot posamezni obiskovalci in v sklopu obiskov društev, združenj, interesnih združenj in organizacij upokojenk in upokojencev.

TRAJANJE: do 31. 10. 2019

Logo-CDI UNIVERZUM
Skip to content