Zapri

Program zvez in društev na področju izobraževanja odraslih in organizacije za izobraževanje odraslih v letu 2015

Opis
V okviru Programa zvez in društev na področju izobraževanja odraslih in organizacije za izobraževanje odraslih v letu 2015, CDI Univerzum organizira

 • UPORABA SODOBNIH IKT ORODIJ V NAMEN IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE IN ORGANIZATORJE IZOBRAŽEVANJA V PROGRAMU OŠ ZA ODRASLE
 • UPORABA DRUŽABNIH OMREŽIJ V NAMEN MARKETINGA ZA LU

Izvajalec: CDI Univerzum.

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Pogodba št. 3330-15-054003/3 o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2015.

CDI univerzum logotip

Cilj:

 • je usposobiti učitelje in organizatorje na ljudskih univerzah za uporabo sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja.
 • Je usposobiti sodelavce na ljudskih univerzah za uporabo družabnih omrežij v namene promocije.

Ciljne skupine:
Organizatorji izobraževanja in učitelji ljudskih univerz.

Aktivnosti:
Izvedba 3 delavnic:

 • Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja – 2 delavnici po 30 ur.
 • Uporaba družabnih omrežij v nemen marketinga za LU – 1 delavnica po 20 ur.

Trajanje: od 15. 5. 2015 do 30. 10. 2015

Končno poročilo o izvedbi aktivnosti

Pogodba št. 3330-15-054003/3 o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2015.

 • Aktivnosti iz naslova sofinanciranje organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2015
  • Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja v programu OŠ za odrasle
  • Uporaba družabnih omrežij v namen marketinga za ljudske univerze

1. UVOD

Med strokovnimi delavci na ljudskih univerzah se je kazala potreba po znanjih uporabe IKT v izobraževanju in uporabe marketinga.

Sodobna orodja oziroma informacijsko komunikacijska tehnologija vdira v vse segmente našega življenja, tudi v izobraževanje. Zato smo se na CDI Univerzum odločili, da organiziramo delavnico, ki je namenjena vsem, ki se zavedajo pomembnosti uporabe sodobnih IKT orodij v izobraževanju in ki so želeli izvedeti več o tem, kako z uporabo IKT orodij izboljšati rezultate pri poučevanju/učenju.

Za uspešno poslovanje katere koli organizacije je pomembno tudi dobro reklamiranje izdelkov oziroma storitev. Ker se iskanje informacij vse bolj seli na internet, je izjemnega pomena tudi dobro oglaševanje na družabnih omrežjih. Zato smo se na CDI Univerzum odločili, da organiziramo delavnico, ki je namenjena vsem, ki jih zanima področje marketinga na družabnih omrežjih.

Tako smo izvedli dve vrsti izobraževanj:

 • Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja v programu OŠ za odrasle (2 izvedbi)
 • Uporaba družabnih omrežij v namen marketinga za ljudske univerze (1 izvedba).

Delavnice so bile namenjene vsem ljudskim univerzam v Sloveniji, njihovim direktorjem, organizatorjem izobraževanja, učiteljem, predavateljem.

2. PRIPRAVA IN IZVEDBA DELAVNIC

 • Priprava delavnic je potekala v obdobju od podpisa pogodbe (15. 5. 2015) do pričetka izvedbe delavnic.
 • Izvedba delavnic je potekala od 9. 9. 2015 do 23. 10. 2015.

     2.1. VSEBINSKI PREGLED DELAVNIC

Aktivnosti

Delavnica:

 • Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja
 • 2 izvedbi
 • 30 ur (12 ur v živo – 2 srečanji po 6 ur, 18 ur na daljavo)

Delavnica opis:

 • Uporaba družabnih omrežij v namen marketinga za ljudske univerze
 • 1 izvedba
 • 20 ur (10 ur v živo – 2 srečanji po 5 ur in 10 ur dela na daljavo

Vsebina aktivnosti

 • Blogger, wordpress – primer uporabe spletnega dnevnika.
 • Wiki preko pbworks kot način za skupno sodelovanje.
 • Facebook skupine za komunikacijo znotraj skupine.
 • Twitter kot način za objavo novic in dogodkov.
 • Youtube – video arhiv.
 • Izdelava multimedijskega izdelka z uporabo programa Movie Maker.
 • Snemanje zaslonske slike za namen video vodiča – Jing.
 • Flickr – arhiv slik primernih za nadaljnjo uporabo (licence).
 • Primeri uporabe foruma v spletni učilnici.
 • Rss – Primer naročanja na novice -http://feedly.com/.
 • Način za komuniciranje in sodelovanje na daljavo preko videokonference – Arnes VOX konferenca.
 • Uporaba spletnega radia – Podcasti.
 • Skupna raba dokumentov- Google dokumenti, tabele, predstavitve in ankete.
 • Izdelava zapiskov in skupna raba zapiskov – OneNote.
 • Primer takojšnega odziva znanja udeležencev z uporabo Socrative.
 • Preprostejše pošiljanje povezav preko krajšalnika spletnih naslovov Bit.ly.
 1. Predstavitev družabnih omrežij
  • Kaj so družabna omrežja?
  • Zakaj ne moremo brez njih?
  • Njihove poglavitne lastnosti.
  • Podobnosti in razlike med njimi.
  • Za kaj jih lahko uporabimo?
 2. Kaj moramo vedeti preden jih začnemo uporabljati?
  • Kdo je naša ciljna publika?
  • Katera omrežja bomo uporabljali in zakaj?
  • Kaj, kako in koliko bomo objavljali?
  • Smernice za uporabo družabnih omrežij.
 3. Facebook
  • Kaj je Facebook?
  • Nastavitve računa (splošno, varnost, zasebnost, časovnice).
  • Urejanje profila.
  • Objave (besedilo, povezave, kje si, slike, objave člankov, “Like”, deljenje objave).
  • Delo s skupinami (ustvari skupino, tipi skupin, posebnosti objav v skupinah, dodajanja članov, nadzor nad delom in objavami, klepet, pravice, slike, datoteke).
  • Skrivnosti uporabe Facebook-a v poslovne in v oglaševalske namene.
 1. Twitter
  • Kaj je Twitter?
  • Nastavitve računa (splošno, varnost, zasebnost).
  • Objave (besedilo, povezave, slike, priljubljene).
  • Kaj pomeni biti sledilec in imeti sledilca (objavljanje, odgovarjanje, ponovna objava, črne liste)?
  • Uporaba zaznamkov (#) in neposredna komunikacija.
  • Skrivnosti uporabe Twitter-ja v poslovne in v oglaševalske namene
 1. YouTube
  • Kaj je YouTube?
  • Nastavitve računa (splošno, varnost, zasebnost).
  • Ustvarjanje lastnih kanalov in objave videoposnetkov.
  • Montaža videoposnetkov in njihova objava.
  • Avtorske pravice.
  • Skrivnosti uporabe YouTube-a v poslovne in v oglaševalske namene 
 1. LinkedIn
  • Kaj je LinkedIn?
  • Nastavitve računa (splošno, varnost, zasebnost).
  • Objave, sledenje, potrjevanje in prejemanje potrditev o znanju (»endorse«)
  • Prednosti sodelovanja v strokovnih skupinah
  • Skrivnosti uporabe LinkedIn-a v poslovne in v oglaševalske namene
 1. Na katera družabna omrežja je še potrebno biti pozoren?
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • Tumblr

 

3. IZVEDBA DELAVNIC

Termini izvedbe delavnic Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja:

 • izvedba: četrtek, 10. 9. 2015 in 24. 9. 2015, od 14h do 19h (med prvim in drugim srečanjem je bilo načrtovano delo na daljavo).
 • izvedba: četrtek, 8. 10. 2015 in 22. 10. 2015, od 14h do 19h (med prvim in drugim srečanjem je bilo načrtovano delo na daljavo).

Delavnici sta potekali v obliki dveh srečanj v živo. Med srečanji je bilo načrtovano na daljavo.

Termini izvedbe delavnice Uporaba družabnih omrežij za namen marketinga  za organizatorje ljudskih univerz

 • srečanje je bilo v sredo 23. 9. 2015 ob 14. uri (do 18.15 ure)
 • srečanje je bilo v sredo, 7. 10. 2015 ob 14. uri (do 18.15 ure)

Delavnica je potekala v obliki dveh srečanj v živo. Med srečanji je bilo načrtovano na daljavo.

4. SPLETNI UČILNICI

Pripravili smo 2 spletni učilnici:

 • Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja
 • Uporaba družabnih omrežij v namen marketinga

Posnetek obeh spletnih učilnic je v nadaljevanju.

5. EVALVACIJA USPOSABLJANJA

Evalvacija za izobraževanja:

 • Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja
 • Uporaba družabnih omrežij v namen marketinga za ljudske univerze

Pri vsaki delavnici je potekalo sprotno spremljanje in evalvacija usposabljanja v živo in tudi pri delu na daljavo.  Po zaključenem usposabljanju smo za evalvacijo vsake delavnice uporabili anketni vprašalnik in reflektivna vprašanja. Udeleženci so na vprašalnik odgovorili na zadnjem srečanju. Anketa je bila anonimna.

 UGOTOVITVE

Po opravljeni evalvaciji obeh delavnic (skupaj 3 izvedbe) in spremljanju celotnega cikla usposabljanja ugotavljamo, da sta področji (uporaba IKT orodij v namen izobraževanja in uporaba družabnih omrežij za namen marketinga) zelo zanimivi za organizatorje in učitelje na ljudskih univerzah. Strokovni delavci na ljudskih univerzah se zavedajo pomena razvoja in spreminjanja pedagoške paradigme v izobraževanju odraslih zaradi vključevanja sodobnih IKT orodij v izobraževanje. Hkrati se zavedajo pomena znanj s področja marketinga na spletu. Zato so se v velikem številu odzvali vabilu in se udeležili delavnic.

Udeleženci delavnic so aktivno sodelovali na samih delavnicah ter opravljali naloge, ki so bile predvidene za delo na daljavo ter jih predstavili na srečanjih.

Odzivi udeležencev obeh usposabljanj kažejo, da so pridobili ustrezna znanja iz omenjenih področij ter, da se na omenjenih področjih želijo še izobraževati, predvsem zato, ker gre za področji, ki se zelo hitro razvijata in spreminjata. Udeleženci so mnenja, da bodo pridobljena znanja lahko uporabljali pri svojem delu in da so na usposabljanju izvedeli veliko novega in pridobili sveže ideje za svoje delo. Udeleženci v veliki večini menijo, da jih je program ustrezno motiviral za nadaljnje delo na omenjenih področjih.

Vse skupine so bile zelo heterogene glede na digitalno pismenost udeležencev, z različnim predznanjem o uporabi družabnih omrežij in IKT orodij. Zato se je izkazalo, da so bila pričakovanja udeležencev glede programa, različna.

Ugotavljamo, da so bili cilji obeh delavnic doseženi in da so udeleženci pridobili ustrezne kompetence, ki jih bodo lahko uporabljali pri svojem delu.

Priloga 3: Posnetek spletne učilnice: Uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja

Priloga 4: Posnetek spletne učilnice: Uporaba družabnih omrežij za namen marketinga  za organizatorje ljudskih univerz

Vir: Spletna učilnica CDI Univerzum

Skip to content