Zapri

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja ter progami priprav za potrjevanje NPK za brezposelne osebe 2016

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja ter programi za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe v letu 2016.

OPIS DEJAVNOSTI: 

Za razvoj delovnih kompetenc je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva brezposelnim osebam za usposabljanje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V ta namen bomo izvedli priprave za pridobitev NPK za štiri skupine in 48 usposobljenimi osebami: socialni oskrbovalec na domu dve skupini, po eno knjigovodja in računovodja. S tem bodo brezposelne osebe postale lažje zaposljive. Mnogim se že obeta zaposlitev.

CDI univerzum logotip

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

PARTNERJI: Zavod RS za zaposlovanjeOE Ljubljana

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Financiranje izvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter programov priprav za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe v letu 2016, po pogodbi št. C3330-16-054004/23 .

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: izboljšanje možnosti za zaposlitev brezposelnih oseb. Usposabljanje brezposelnih oseb za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij socialni oskrbovalec.

CILJNE SKUPINE: Brezposelni

AKTIVNOSTI: Priprave za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij socialni oskrbovalec

REZULTATI: 48 oseb usposobljenih za pridobitev NPK

TRAJANJE: 1.6.2016 do 31.10.2016

Skip to content