Zapri

Razvoj kompetenc zaprtih oseb

Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe.

OPIS DEJAVNOSTI: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb bo v letih 2016 – 2018 CDI Univerzum skupaj s partnerji izvajal usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kompetenc. Ponujenih je 8 programov. Poleg tega bo izvajal šest delovnih terapij za osebe z zdravstvenimi težavami. Te so: Izdelava igrač iz starih oblačil,  Izdelava torbic iz starih oblačil, Izdelava nakita iz različnih, Izdelava stvari iz gline, Risanje na svilo, Izdelava voščilnic in darilnih škatel, Kaligrafija, starinska pisava.

CDI univerzum logotip

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

PARTNERJI: 

FINANCER: Ministrstvo za pravosodje in Evropski socialni sklad 

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Aktivno vključevanje oseb na prestajanju kazni zapora v usposabljanje in izobraževanje za spodbujanje enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti.

CILJNE SKUPINE: Zapornice na prestajanju kazni zapora

AKTIVNOSTI: Izvajanje priprav na NPK. Izvajanje delovne terapije (delavnice) za zaprte osebe.

REZULTATI: Usposobljene osebe po prestani kazni bodo lažje našle zaposlitev

TRAJANJE: 2016 – 2019

Izobraževanja/usposabljanja se financirajo v okviru operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Skip to content